Psalms 123

1(Sang til Festrejserne.) Jeg løfter mine Øjne til dig, som troner i Himlen! 2Som trælles øjne følger deres Herres Hånd, som en Trælkvindes Øjne følger hendes Frues Hånd, så følger vore Øjne HERREN vor Gud, til han er os nådig. 3Forbarm dig over os, HERRE, forbarm dig! Thi overmætte er vi af Spot, 4overmæt er vor Sjæl af de sorgløses Hån, de stoltes Spot!
Copyright information for Dan