Psalms 128

1(Sang til Festrejserne.) Salig enhver, som frygter Herren og går på hans veje! 2Dit Arbejdes Frugt skal du nyde, salig er du, det går dig vel! 3Som en frugtbar Vinranke er din Hustru inde i dit Hus, som Oliekviste er dine Sønner rundt om dit Bord. 4Se, så velsignes den Mand, der frygter HERREN. 5HERREN velsigne dig fra Zion, at du må se Jerusalems Lykke alle dit Livs Dage 6og se dine Sønners Sønner! Fred over Israel!
Copyright information for Dan