Psalms 135

1Halleluja! Pris Herrens navn, pris det, I HERRENs Tjenere, 2som står i HERRENs Hus, i vor Guds Huses Forgårde! 3Pris HERREN, thi god er HERREN, lovsyng hans Navn, thi lifligt er det. 4Thi HERREN udvalgte Jakob, Israel til sin Ejendom. 5Ja, jeg ved, at HERREN er stor, vor Herre er større end alle Guder. 6HERREN gør alt, hvad han vil, i Himlene og på Jorden, i Have og alle Verdensdyb. 7Han lader Skyer stige op fra Jordens Ende, får Lynene til at give Regn, sender Stormen ud fra sine Forrådskamre; 8han, som slog Ægyptens førstefødte, både Mennesker og Kvæg, 9og sendte Tegn og Undere i din Midte, Ægypten, mod Farao og alle hans Folk; 10han, som fældede store Folk og veg så mægtige Konger, 11Amoriternes konge Sion og Basans Konge Og, og alle Kana'ans Riger 12og gav deres Land i Eje, i Eje til Israel, hans Folk. 13HERRE, dit Navn er evigt, din Ihukommelse, HERRE, fra Slægt til Slægt, 14thi Ret skaffer HERREN sit Folk og ynkes over sine Tjenere. 15Folkenes Billeder er Sølv og Guld, Værk af Menneskehænder; 16de har Mund, men taler ikke, Øjne, men ser dog ej; 17de har Ører, men hører ikke, ej heller er der Ånde i deres Mund. 18Som dem skal de, der laved dem, blive enhver, som stoler på dem. 19Lov HERREN, Israels Hus, lov HERREN, Arons Hus, 20lov HERREN, Levis Hus, lov HERREN, I, som frygter HERREN! 21Fra Zion være HERREN lovet, han, som bor i Jerusalem!
Copyright information for Dan