Psalms 2

1Hvorfor fnyser Hedninger, hvi pønser Folkefærd på hvad fåfængt er? 2Jordens Konger rejser sig, Fyrster samles til Råd mod HERREN og mod hans Salvede: 3"Lad os sprænge deres Bånd og kaste Rebene af os!" 4Han, som troner i Himlen, ler, Herren, han spotter dem. 5Så taler han til dem i Vrede, forfærder dem i sin Harme: 6"Jeg har dog indsat min Konge på Zion, mit hellige Bjerg!" 7Jeg kundgør HERRENs Tilsagn. Han sagde til mig: "Du er min Søn, jeg har født dig i Dag! 8Bed mig, og jeg giver dig Hedningefolk til Arv og den vide Jord i Eje; 9med Jernspir skal du knuse dem og sønderslå dem som en Pottemagers Kar!" 10Og nu, I Konger, vær kloge, lad eder råde, I Jordens Dommere, 11tjener HERREN i Frygt, fryd jer med Bæven! 12Kysser Sønnen, at ikke han vredes og I forgår! Snart blusset hans Vrede op. Salig hver den, der lider på ham!
Copyright information for Dan