Psalms 24

1(Af David. En salme.) HERRENs er Jorden og dens Fylde, Jorderig og de, som bor derpå; 2thi han har grundlagt den på Have, grundfæstet den på Strømme. 3Hvo kan gå op på HERRENs Bjerg, og hvo kan stå på hans hellige Sted? 4Den med skyldfri Hænder og Hjertet rent, som ikke sætter sin Hu til Løgn og ikke sværger falsk; 5han får Velsignelse fra HERREN, Retfærdighed fra sin Frelses Gud. 6Så er den Slægt, som spørger efter ham, som søger dit Åsyn, Jakobs Gud! - Sela. 7Løft eders Hoveder, I Porte, løft jer, I ældgamle Døre, at Ærens Konge kan drage ind! 8Hvo er den Ærens Konge? HERREN, stærk og vældig, HERREN, vældig i Krig! 9Løft eders Hoveder, I Porte, løft jer, I ældgamle Døre, at Ærens Konge kan drage ind! 10Hvo er han, den Ærens Konge? HERREN, Hærskarers Herre, han er Ærens Konge! - Sela.
Copyright information for Dan