Psalms 26

1(Af David.) Skaf mig ret, o HERRE, thi jeg vandrer i Uskyld, stoler på HERREN uden at vakle. 2Ransag mig, HERRE, og prøv mig, gransk mine Nyrer og mit Hjerte; 3thi din Miskundhed står mig for Øje, jeg vandrer i din Sandhed. 4Jeg tager ej Sæde blandt Løgnere, blandt falske kommer jeg ikke. 5Jeg hader de ondes Forsamling, hos gudløse sidder jeg ej. 6Jeg tvætter mine Hænder i Renhed, at jeg kan vandre omkring dit Alter, HERRE, 7for at istemme Takkesang, fortælle om alle dine Undere. 8HERRE, jeg elsker dit Hus, det Sted, hvor din Herlighed bor. 9Bortriv ikke min Sjæl med Syndere, mit Liv med blodstænkte Mænd, 10i hvis Hænder er Skændselsdåd, hvis højre er fuld af Bestikkelse. 11Jeg har jo vandret i Uskyld, forløs mig og vær mig nådig! 12Min Fod står på den jævne Grund, i Forsamlinger vil jeg love HERREN.
Copyright information for Dan