Psalms 29

1(En salme af David.) Giver HERREN, I Guds Sønner, giver Herren Ære og Pris, 2giver HERREN hans Navns Ære; tilbed HERREN i helligt Skrud! 3HERRENs Røst er over Vandene, Ærens Gud lader Tordenen rulle, HERREN, over de vældige Vande! 4HERRENs Røst med Vælde, HERRENs Røst i Højhed, 5HERRENs Røst, den splintrer Cedre, HERREN splintrer Libanons Cedre, 6får Libanon til at springe som en Kalv og Sirjon som den vilde Okse! 7HERRENs Røst udslynger Luer. 8HERRENs Røst får Ørk til at skælve, HERREN får Kadesj's Ørk til at skælve! 9HERRENs Røst får Hind til at føde, og den gør lyst i Skoven. Alt i hans Helligdom råber: "Ære!" 10HERREN tog Sæde og sendte Vandfloden, HERREN tog Sæde som Konge for evigt. 11HERREN give Kraft til sit Folk, HERREN velsigne sit Folk med Fred!
Copyright information for Dan