Psalms 31

1(Til sangmesteren. En salme af David.) HERRE, jeg lider på dig, lad mig aldrig i Evighed skuffes. Udfri mig i din Retfærd, 2du bøje dit Øre til mig; red mig i Hast og vær mig en Tilflugtsklippe, en Klippeborg til min Frelse; 3thi du er min Klippe og Borg. For dit Navns Skyld lede og føre du mig, 4fri mig fra Garnet, de satte for mig; thi du er min Tilflugt, 5i din Hånd befaler jeg min Ånd. Du forløser mig, HERRE, du tro faste Gud, 6du hader dem, der bolder på Løgneguder. Men jeg, jeg stoler på HERREN, 7jeg vil juble og glæde mig over din Miskundhed; thi du har set min Nød, agtet på min Sjælekvide. 8Du gav mig ikke i Fjendens Hånd, men skaffede Rum for min Fod. 9Vær mig nådig, HERRE, thi jeg er angst, af Kummer hentæres mit Øje, min Sjæl og mit Indre. 10Thi mit Liv svinder hen i Sorg, mine År i Suk, min Kraft er brudt for min Brødes Skyld, mine Ben hentæres. 11For alle mine Fjenders Skyld er jeg blevet til Spot, mine Naboers Gru, mine Keodinges Rædsel; de, der ser mig på Gaden, flygter for mig. 12Som en død er jeg gået dem at Minde, jeg er som et ødelagt Kar. 13Thi mange hører jeg hviske, trindt om er Rædsel, når de holder Råd imod mig, pønser på at tage mit Liv. 14Men, HERRE, jeg stoler på dig; jeg siger: Du er min Gud, 15mine Tider er i din Hånd. Red mig fra Fjenders Hånd, fra dem, der forfølger mig, 16lad dit Ansigt lyse over din Tjener, frels mig i din Miskundhed. 17HERRE, lad mig ej blive til Skamme, jeg råber jo til dig, lad de gudløse blive til Skamme og synke tavse i Døden. 18Lad de falske Læber forstumme, som taler frækt om den retfærdige med Hovmod og Foragt. 19Hvor stor er dog din Godhed, som du gemmer til dem, der frygter dig, over mod dem, der lider på dig, for Menneskebørnenes Øjne. 20Du skjuler dem i dit Åsyns Skjul for Menneskers Stimmel; du gemmer dem i en Hytte for Tungers Kiv. 21Lovet være HERREN, thi under fuld Miskundhed har han vist mig i en befæstet Stad. 22Og jeg, som sagde i min Angst: "Jeg er bortstødt fra dine Øjne!" Visselig, du hørte min tryglende Røst, da jeg råbte til dig. 23Elsk HERREN, alle hans fromme; de trofaste skærmer HERREN; men den, der handler i Hovmod, gengælder han mangefold. 24Fat Mod, eders Hjerte være stærkt, alle I, som bier på HERREN!
Copyright information for Dan