Psalms 33

1Jubler i Herren, I retfærdige, for de oprigtige sømmer sig Lovsang; 2lov HERREN med Citer, tak ham til tistrenget Harpe; 3en ny Sang synge I ham, leg lifligt på Strenge til Jubelråb! 4Thi sandt er HERRENs Ord, og al hans Gerning er trofast; 5han elsker Retfærd og Ret, af HERRENs Miskundhed er Jorden fuld. 6Ved HERRENs Ord blev Himlen skabt og al dens Hær ved hans Munds Ånde. 7Som i Vandsæk samled han Havets Vand, lagde Dybets Vande i Forrådskamre. 8Al Jorden skal frygte for HERREN, Alverdens Beboere skælve for ham; 9thi han talede, så skete det, han bød, så stod det der. 10HERREN kuldkasted Folkenes Råd, gjorde Folkeslags Tanker til intet; 11HERRENs Råd står fast for evigt, hans Hjertes Tanker fra Slægt til Slægt. 12Saligt det Folk, der har HERREN til Gud, det Folkefærd, han valgte til Arvelod! 13HERREN skuer fra Himlen, ser på alle Menneskens Børn; 14fra sit Højsæde holder han Øje med alle, som bor på Jorden; 15han, som danned deres Hjerter til Hobe, gennemskuer alt deres Værk. 16Ej frelses en Konge ved sin store Stridsmagt, ej fries en Helt ved sin store Kraft; 17til Frelse slår Stridshesten ikke til, trods sin store Styrke redder den ikke. 18Men HERRENs Øje ser til gudfrygtige, til dem, der håber på Nåden, 19for at fri deres Sjæl fra Døden og holde dem i Live i Hungerens Tid. 20På HERREN bier vor Sjæl, han er vor Hjælp og vort Skjold; 21thi vort Hjerte glæder sig i ham, vi stoler på hans hellige Navn. 22Din Miskundhed være over os, HERRE, såsom vi håber på dig.
Copyright information for Dan