Psalms 4

1(Til sangmesteren. Med strengespil. En salme af David.) Svar, når jeg råber, min Retfærds Gud! I Trængsel skaffede du mig Rum. Vær nådig og hør min Bøn! 2Hvor længe, I Mænd, skal min Ære skændes? Hvor længe vil I elske Tomhed, søge Løgn? - Sela. 3Vid dog, at HERREN er mig underfuldt god; når jeg påkalder HERREN, hører han mig. 4Vredes kun, men forsynd eder ikke, tænk efter på eders Leje og ti! - Sela. 5Bring rette Ofre og stol på HERREN! 6Mange siger: "Hvo bringer os Lykke?" Opløft på os dit Åsyns Lys! 7HERRE, du skænked mit Hjerte en Glæde, større end deres, da Korn og Most flød over. 8I Fred går jeg til Hvile og slumrer straks, thi, HERRE, du lader mig bo alene i Tryghed.
Copyright information for Dan