Psalms 46

1(Til sangmesteren. Af Koras sønner. Al-alamot. En sang.) Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fulde 2Derfor frygter vi ikke, om Jorden end bølger og Bjergene styrter i Havenes Skød, 3om end deres Vande bruser og syder og Bjergene skælver ved deres Vælde. - Sela. 4En Flod og dens Bække glæder Guds Stad, den Højeste har helliget sin Bolig; 5i den er Gud, den rokkes ikke, Gud bringer den Hjælp, når Morgen gryr. 6Folkene larmed, Rigerne vakled, han løfted Røsten, så Jorden skjalv, 7Hærskarers HERRE er med os, Jakobs Gud er vor faste Borg. - Sela. 8Kom hid og se på HERRENs Værk, han har udført frygtelige Ting på Jord. 9Han gør Ende på Krig til Jordens Grænser, han splintrer Buen, sønderbryder Spydene, Skjoldene tænder han i Brand. 10Hold inde og kend, at jeg er Gud, ophøjet blandt Folkene, ophøjet på Jorden! 11Hærskarers HERRE er med os, Jakobs Gud er vor faste Borg. - Sela.
Copyright information for Dan