Psalms 47

1(Til sangmesteren. Af Koras sønner. En salme.) Alle Folkeslag, klap i Hænderne, bryd ud i jublende Lovsang for Gud! 2Thi HERREN, den Højeste, er frygtelig, en Konge stor over hele Jorden. 3Han bøjede Folkefærd under os og Folkeslag under vor Fod; 4han udvalgte os vor Arvelod, Jakob hans elskedes Stolthed. - Sela. 5Gud steg op under Jubel, HERREN under Homets Klang. 6Syng, ja syng for Gud, syng, ja syng for vor Konge; 7thi han er al Jordens Konge, syng en Sang for Gud. 8Gud har vist, han er Folkenes Konge, på sin hellige Trone har Gud taget Sæde. 9Folkenes Stormænd samles med Folket, der tilhører Abrahams Gud; thi Guds er Jordens Skjolde, højt ophøjet er han!
Copyright information for Dan