Psalms 6

1(Til sangmesteren. Med strengespil. Efter den ottende. En salme af David.) HERRE, revs mig ej i din Vrede, tugt mig ej i din Harme, 2vær mig nådig Herre, jeg sygner hen, mine Ledmod skælver, læg mig, Herre! 3Såre skælver min Sjæl; o HERRE, hvor længe endnu? 4Vend tilbage, HERRE, og frels min Sjæl, hjælp mig dog for din Miskundheds Skyld! 5Thi i Døden kommes du ikke i Hu, i Dødsriget hvo vil takke dig der? 6Jeg er så træt af at sukke; jeg væder hver Nat mit Leje, bader med Tårer min Seng; 7mit Øje hentæres af Sorg, sløves for alle mine Fjenders Skyld. 8Vig fra mig, alle I Udådsmænd, thi HERREN har hørt min Gråd, 9HERREN har hørt min Tryglen, min Bøn tager HERREN imod. 10Beskæmmes skal alle mine Fjender og såre forfærdes, brat skal de vige med Skam.
Copyright information for Dan