Psalms 75

1(Til Sangmesteren. Al-tasjhet. En Salme af Asaf. En sang.) Vi takker dig, Gud, vi takker dig; de, der påkalder dit Navn, fortæller dine Undere. 2"Selv om jeg udsætter Sagen, dømmer jeg dog med Retfærd; 3vakler end Jorden og alle, som bor derpå, har jeg dog grundfæstet dens Støtter." - Sela. 4Til Dårerne siger jeg: "Vær ej Dårer!" og til de gudløse: "Løft ej Hornet, 5løft ikke eders Horn mod Himlen, tal ikke med knejsende Nakke!" 6Thi hverken fra Øst eller Vest kommer Hjælp, ej heller fra Ørk eller Bjerge. 7Nej, den, som dømmer, er Gud, han nedbøjer en, ophøjer en anden. 8Thi i HERRENs Hånd er et Bæger med skummende, krydet Vin. han skænker i for een efter een, selv Bærmen drikker de ud; alle Jordens gudløse drikker. 9Men jeg skal juble evindelig, lovsynge Jakobs Gud; 10alle de gudløses Horn stødes af, de retfærdiges Horn skal knejse!
Copyright information for Dan