Psalms 79

1(En Salme af Asaf.) Hedninger er trængt ind i din arvelod, Gud de har besmittet dit hellige Tempel og gjort Jerusalem til en Stenhob; 2de har givet Himlens Fugle dine Tjeneres Lig til Æde, Jordens vilde Dyr dine frommes Kød; 3deres Blod har de udøst som Vand omkring Jerusalem, ingen jorder dem; 4vore Naboer er vi til Hån, vore Grander til Spot og Spe. 5Hvor længe vredes du, HERRE - for evigt? hvor længe skal din Nidkærhed lue som Ild? 6Udøs din Vrede på Folk, der ikke kender dig, på Riger, som ikke påkalder dit Navn; 7thi de har opædt Jakob og lagt hans Bolig øde. 8Tilregn os ikke Fædrenes Brøde, lad din Barmhjertighed komme os snarlig i Møde, thi vi er såre ringe, 9Hjælp os, vor Frelses Gud, for dit Navns Æres Skyld, fri os, forlad vore Synder for dit Navns Skyld! 10Hvorfor skal Hedninger sige: "Hvor er deres Gud?" Lad dine Tjeneres udgydt Blod blive hævnet på Hedningerne for vore Øjne! 11Lad de fangnes Suk nå hen for dit Åsyn, udløs Dødens Børn efter din Arms Vælde, 12lad syvfold Gengæld ramme vore Naboer for Hånen, de viser dig, Herre! 13Men vi dit Folk og den Hjord, du røgter, vi vil evindelig takke dig, forkynde din Pris fra Slægt til Slægt!
Copyright information for Dan