Zechariah 2

1Derpå løftede jeg mine Øjne og skuede, og se, der var en Mand med en Målesnor i Hånden. 2Jeg spurgte: "Hvor skal du hen?" Han svarede: "Hen at måle Jerusalem og se, hvor bredt og langt det er." 3Og se, Engelen, som talte med mig, trådte frem, og en anden Engel trådte frem over for ham, 4og han sagde til ham: "Løb ben og sig til den unge Mand der: Som åbent Land skal Jerusalem ligge, så mange Mennesker og Dyr skal der være i det. 5Jeg vil selv, lyder det fra HERREN, være en Ildmur omkring det og herliggøre mig i det. 6Op, op, fly bort fra Nordlandet, lyder det fra HERREN, thi fra Himmelens fire Vinde samler jeg eder, lyder det fra HERREN. 7Op, red jer til Zion, I, som bor hos Babels Datter! 8Thi så siger Hærskarers HERRE, hvis Herlighed sendte mig til Folkene, der hærger eder: Den, som rører eder, rører min Øjesten. 9Thi se, jeg svinger min Hånd imod dem, og de skal blive til Bytte for dem, som nu er deres Trælle; og I skal kende, at Hærskarers HERRE har sendt mig. 10Jubl og glæd dig, Zions Datter! Thi se, jeg kommer og fæster Bo i din Midte, lyder det fra HERREN." 11Og mange Folk skal på hin Dag slutte sig til HERREN og være hans Folk og bo i din Midte, og du skal kende, at Hærskarers HERRE har sendt mig til dig. 12Og HERREN tager Juda til Arvelod på den hellige Jord og udvælger atter Jerusalem. 13Stille, alt Kød, for HERREN, thi han har rejst sig fra sin hellige Bolig.
Copyright information for Dan