1 Chronicles 10

Og Filisterne strede imod Israel, og Israels Mænd flyede for Filisternes Ansigt og faldt ihjelslagne paa Gilboas Bjerg. Og Filisterne forfulgte Saul og hans Sønner, og Filisterne ihjelsloge Jonathan og Abinadab og Malkisua, Sauls Sønner. Og Krigen blev svar imod Saul, og Skytterne, som førte Bue, naaede ham, og han blev saare angst for Skytterne. Da sagde Saul til sin Vaabendrager: Drag dit Sværd ud og stik mig igennem dermed, at ikke disse uomskaarne skulle komme og handle ilde med mig; men hans Vaabendrager vilde ikke, thi han frygtede saare; da tog Saul Sværdet og styrtede sig deri. Der hans Vaabendrager saa, at Saul var død, da styrtede ogsaa han sig i sit Sværd og døde. Saa døde Saul og hans tre Sønner og alt hans Hus, de døde til Hobe. Der alle Israels Mænd som vare i Dalen, saa, at de flyede, og at Saul og hans Sønner vare døde, da forlode de deres Stæder og flyede, og Filisterne kom og boede i dem. Og det skete den anden Dag, da Filisterne kom til at plyndre de ihjelslagne, da fandt de Saul og hans Sønner faldne paa Gilboas Bjerg. Og de udplyndrede ham og toge hans Hoved og hans i Vaaben, og de sendte hen i Filisternes Land trindt omkring for at bringe Budskab derom til deres Afguder og til Folket. 10 Og de lagde hans Vaaben i deres Guds Hus og fæstede hans Hjerneskal paa Dagons Hus. 11 Der alle de i Jabes udi Gilead hørte alt det, som Filisterne havde gjort imod Saul, 12 da gjorde alle stridbare Mænd sig rede og toge Sauls Legeme og hans Sønners Legemer, og de førte dem til Jabes, og de begrove deres Ben under Egen i Jabes og fastede i syv Dage. 13 Saa døde Saul i sin Forsyndelse, som han havde begaaet imod  Herren, fordi han ikke havde holdt  Herrens Ord, men han havde endog adspurgt og søgt Spaakvinden. 14 Og han søgte ikke  Herren, derfor dræbte han ham og vendte Riget til David, Isajs Søn.
Copyright information for Dan1871