1 Chronicles 13

1Og David holdt et Raad med Høvedsmændene over tusinde og over hundrede og med alle Fyrsterne. 2Og David sagde til hele Israels Forsamling: Dersom det synes godt for eder, og det er fra  Herren, vor Gud, saa lader os hastelig sende Bud til dem af vore Brødre, som ere blevne tilbage i alle Israels Lande, og ligervis til Præsterne og Leviterne i Stæderne paa deres Marker, at de kunne forsamle sig med os. 3Og lader os flytte vor Guds Ark over til os; thi vi søgte den ikke i Sauls Dage. 4Da sagde den hele Forsamling, at man skulde gøre saa; thi den Ting syntes at være ret for hele Folkets Øjne. 5Saa samlede David hele Israel fra Ægypten Sihor og til Hamath for at føre Guds Ark fra Kirjath-Jearim. 6Og David og hele Israel drog op til Baalath, til Kirjath-Jearim, som hører til Juda, for at hente Gud  Herrens Ark op derfra, hans, som sidder paa Keruber, og hvis Navn paakaldes. 7Og de førte Guds Ark paa en ny Vogn fra Abinada's Hus og Ussa og Ahio førte Vognen. 8Og David og hele Israel legede for Guds Ansigt af al Magt baade med Sange og med Harper og med Psaltre og med Trommer og med Cymbler og med Basuner. 9Og der de kom til Kidons Lade da udrakte Ussa sin Haand for at gribe fat paa Arken, thi Øksnene vege ud af Sporet. 10Da optændtes  Herrens Vrede imod Ussa, og han slog ham, fordi han udrakte sin Haand til Arken, og han døde der for Guds Ansigt. 11Da blev David ilde tilfreds, fordi  Herren havde gjort et Skaar paa Ussa, og han kaldte det samme Sted Perez-Ussa indtil denne Dag. 12Og David frygtede for Gud paa den samme Dag og sagde: Hvorledes skal jeg lade Guds Ark komme til mig? 13Og David vilde ikke føre Arken til sig i Davids Stad; men han lod den føre hen til Githiten Obed-Edoms Hus. 14Og Guds Ark blev ved Obed-Edoms Hus, i hans Hus, i tre Maaneder, og  Herren velsignede Obed-Edoms Hus og alt det, han havde.
Copyright information for Dan1871