1 Chronicles 18

Og det skete derefter, at David slog Filisterne og ydmygede dem, og han tog Gat og dens tilliggende Byer af Filisternes Haand. Han slog og Moabiterne, og Moabiterne bleve Davids Tjener og bragte ham Skænk. David slog og Hadad-Eser, Kongen af Zoba, ved Hamat, der han drog hen at vende sin Haand imod Floden Frat. Og David tog fra ham tusinde Vogne og syv Tusinde Ryttere og tyve Tusinde Fodfolk, og David lammede alle Vognhestene, og han lod kun hundrede Heste blive tilovers af dem. Men Syrerne fra Damaskus kom for at hjælpe Hadad-Eser, Kongen af Zoba, og David slog af Syrerne to og tyve Tusinde Mand. Og David lagde Besætning udi Syrien i Damaskus, og Syrerne bleve Davids Tjenere og bragte ham Skænk, og  Herren frelste David, i hvor han drog hen. Og David tog de Guldskjolde, som vare hos Hadad-Esers Tjenere, og førte dem til Jerusalem. Og fra Tibehat og fra Kun, Hadad-Esers Stæder, tog David saare meget Kobber; deraf gjorde Salomo Kobberhavet og Støtterne og Kobberkarrene. Og der Thou, Kongen af Hamat, hørte, at David havde slaget hele Hadad-Esers, Kongen af Zobas, Hær, 10 da sendte han sin Søn Hadoram til Kong David for at hilse ham og at velsigne ham, fordi han havde stridt imod Hadad-Eser og slaget ham; thi Hadad-Eser førte stedse Krig imod Thou; og han havde alle Haande Guldkar og Sølvkar og Kobberkar med sig. 11 Ogsaa dem helligede Kong David for  Herren, tillige med det Sølv og Guld, som han havde taget fra alle Hedninger, fra Edom og fra Moab og fra Ammons Børn og fra Filisterne og fra Amalek. 12 Og Abisaj, Zerujas Søn, slog Edomiterne i Saltdalen, atten Tusinde. 13 Og han lagde Besætning i Edom, og alle Edomiterne bleve Davids Tjenere; og  Herren frelste David, i hvor han drog hen. 14 Saa var David Konge over hele Israel, og han gjorde Ret og Retfærdighed for alt sit Folk. 15 Og Joab, Zerujas Søn, var over Krigshæren, og Josafat. Ahiluds Søn, var Historieskriver. 16 Og Zadok, Ahitubs Søn, og Abimelek, Abjathars Søn, vare Præster, og Seusa var Skriver. 17 Og Benaja, Jojadas Søn, var over de Krethi og de Plethi; og Davids Sønner vare de første ved Kongens Haand.
Copyright information for Dan1871