1 Chronicles 22

1Og David sagde: Her skal den  Herre Guds Hus være, og her skal Israels Brændoffers Alter være. 2Og David befalede at samle de fremmede, som vare i Israels Land, og han beskikkede Stenhuggere for at tildanne hugne Sten til at bygge Guds Hus. 3Og David skaffede Jern i Mangfoldighed til Søm til Dørene i Portene og til Kramper og Kobber i Mangfoldighed, saa at der vidstes ingen Vægt derpaa, 4og Cedertræ uden Tal; thi Zidonierne og Tyrierne førte Cedertræ i Mangfoldighed til David. 5Thi David sagde: Salomo, min Søn, er en ung Mand og blødhjertet, og Huset, som skal bygges  Herren, skal være overmaade stort, navnkundigt og berømmeligt i alle Lande; jeg vil forberede det for ham. Saa forberedte David saare meget før sin Død. 6Da kaldte han ad Salomo, sin Søn, og bød ham bygge  Herrens, Israels Guds, Hus. 7Og David sagde til Salomo: Min Søn! hvad mig angaar, da stod mit Hjerte til at bygge  Herren min Guds Navn et Hus; 8men  Herrens Ord skete til mig og sagde: Du har udøst meget Blod ført store Krige, du skal ikke bygge mit Navn et Hus, fordi du udøste meget Blod paa Jorden for mit Ansigt. 9Se, den Søn, som dig skal fødes, han skal være en Rolighedens Mand, thi jeg vil skaffe ham Rolighed for alle hans Fjender trindt omkring; thi Salomo skal være hans Navn; og jeg vil give Fred og Rolighed over Israel i hans Dage. 10Han skal bygge mit Navn et Hus, og han skal være mig en Søn, og! jeg vil være ham en Fader, og jeg vil stadf æste hans Riges Trone over Israel til evig Tid. 11Nu, min Søn,  Herren skal være med dig, og du skal blive lykkelig og bygge  Herren din Gud et Hus, som han talte om, 12Visselig,  Herren skal give dig Klogskab og Forstand og give dig Befaling over Israel; men du skal holde  Herren din Guds Lov. 13Da skal du være lykkelig, naar du beflitter dig paa at gøre efter de Skikke og Love, som  Herren bød Israel ved Mose; vær frimodig og stærk, du skal ikke frygte og ikke ræddes. 14Og se, jeg har beredt til  Herrens Hus i min Trængsel hundrede Tusinde Gentner Guld og tusinde Gange tusinde Centner Sølv; dertil Kobber og Jern, som ej er til at veje, thi der er meget deraf; jeg har og beredt Træ og Sten, og dertil maa du lægge mere. 15Saa har du og mange hos dig, som kunne gøre Arbejdet, Stenhuggere og Mestre til at arbejde i Sten og Træ og alle Haande kløgtige Mænd til alle Haande Gerning. 16Paa Guldet, paa Sølvet og paa Kobberet og paa Jernet er intet Tal; gør dig rede og udfør det, og  Herren være med dig! 17Og David bød alle Israels Fyrster at hjælpe Salomo, hans Søn: 18Er ej  Herren eders Gud med eder og har skaffet eder Rolighed trindt omkring thi han har givet Landets Indbyggere i min Haand, og Landet er undertvunget for  Herrens Ansigt og for hans Folks Ansigt. 19Giver nu eders Hjerte og eders Sjæl hen til at søge  Herren eders Gud, og gører eder rede og bygger Gud  Herrens Helligdom for at indføre  Herrens Pagts Ark og Guds Helligdoms Kar i Huset, som skal bygges for  Herrens Navn.
Copyright information for Dan1871