1 Chronicles 25

Og David og Stridshøvedsmændene udtoge til Tjeneste af Asafs og Hemans og Jeduthuns Børn dem, som skulde profetere med Harper og med Psaltre og med Cymbler, og Tallet paa Mændene efter deres Embedsgerning var: Af Asafs Børn: Sakur og Josef og Nathania og Asareela, Asafs Sønner, under Asaf, som profeterede efter Kongens Anvisning; af Jeduthun: Jeduthuns Sønner vare: Gedalja og Zeri og Jesaja og Hasabja og Mathithja, i alt seks, med Harper, under deres Fader Jeduthun, som profeterede ved at takke og love  Herren; af Heman: Hemans Sønner vare: Bukkija, Mathanja, Ussiel, Sebuel og Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha, Giddalthi og Romamthi-Eser, Josbekasa, Mallothi, Hothir, Mahasioth. Alle disse vare Sønner af Heman, Kongens Seer i Guds Ord, de skulde lade Hornet lyde; og Gud havde givet Heman fjorten Sønner og tre Døtre. Alle disse vare under deres Fædre ved Sangen i  Herrens Hus, med Cymbler, Psaltre og Harper til Guds Hus's Tjeneste, efter Kongens, Asafs og Jeduthuns og Hemans Anvisning. Og deres Tal tillige med deres Brødres, som vare oplærte i  Herrens Sang, alle Mestrene vare to Hundrede, otte og firsindstyve. Og de kastede Lod om, hvad de skulde tage Vare paa, saavel den yngste som den ældste, saavel Mesteren som Lærlingen. Og den første Lod kom ud for Asaf, nemlig for Josef; den anden for Gedalja, ham og hans Brødre og hans Sønner, i alt tolv; 10 den tredje for Sakur, hans Sø nner og hans Brødre, i alt tolv; 11 den fjerde for Jizri, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 12 den femte for Nethania, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 13 den sjette for Bukkija, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 14 den syvende for Isareela, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 15 den ottende for Jesaja, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 16 den niende for Mathanja, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 17 den tiende for Simei, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 18 den ellevte for Asareel, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 19 den tolvte for Hasabia, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 20 den trettende for Subael, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 21 den fjortende for Mathithja, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 22 den femtende for Jerimoth, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 23 den sekstende for Hananja, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 24 den syttende for Josbekasa, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 25 den attende for Hanani, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 26 den nittende for Mallothi, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 27 den tyvende for Eliatha, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 28 den en og tyvende for Hothir, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv; 29 den to og tyvende for Giddalthi, hans Sønner og hans Brodre, i alt tolv; 30 den tre og tyvende for Mahesioth, hans ønner og hans Brødre, i alt tolv; 31 den fire og tyvende for Romamthi-Eser, hans Sønner og hans Brødre, i alt tolv.
Copyright information for Dan1871