1 Kings 17

1Og Thisbiteren Elias, en af dem, som boede i Gilead, sagde til Akab: Saa vist som  Herren, Israels Gud, lever, for hvis Ansigt jeg staar, skal der hverken komme Dug eller Regn i disse Aar, uden efter mit Ord. 2Og  Herrens Ord skete til ham og sagde: 3Gak herfra og vend dig imod Østen og skjul dig ved Bækken Krith, som er lige over for Jordanen. 4Og det skal ske, at du skal drikke af Bækken, og jeg har budet Ravnene, at de skulle forsørge dig der. 5Og han gik og gjorde efter  Herrens Ord og gik og blev, ved Bækken Krith, som er lige over for Jordanen. 6Og Ravnene bragte ham Brød og Kød om Morgenen og Brød og Kød om Aftenen, og han drak af Bækken. 7Og det skete efter en Tids Forløb, da blev Bækken tør, thi der var ikke Regn i Landet. 8Da skete  Herrens Ord til ham og sagde: 9Staa op og gak til Sarepta, som er ved Sidon, og bliv der; se, jeg har budet der en Enke, at hun skal forsørge dig. 10Og han stod op og gik til Sarepta og kom til Stadsporten, og se, der var en Enke, som sankede Ved; og han kaldte ad hende og sagde: Kære, hent mig lidt Vand i Karret, at jeg kan drikke. 11Da gik hun at hente, og han kaldte ad hende og sagde: Kære, tag mig et Stykke Brød med, i din Haand. 12Men hun sagde: Saa vist som  Herren din Gud lever, jeg har ikke en Kage, kun en Haandfuld Mel i en Krukke og lidet Olie, i et Krus; og se, jeg sanker et Par Stykker Brænde og gaar ind og vil lave det til mig og til min Søn, at vi maa æde det og dø. 13Og Elias sagde til hende: Frygt ikke, gak ind, gør det efter dine Ord; dog lav mig først en liden Kage deraf og bring mig den ud, siden skal du lave dig og din Søn noget. 14Thi saa siger  Herren, Israels Gud: Melet i Krukken skal ikke fortæres, og Oliekruset skal ikke blive tomt indtil den Dag, at  Herren skal give Regn over Jorderige. 15Og hun gik og gjorde efter Elias's Ord; og hun aad, ja, han og hun og hendes Hus i en god Tid. 16Melet i Krukken blev ikke fortæret, og Oliekruset blev ikke tomt, efter  Herrens Ord, som han talte ved Elias. 17Og det skete efter disse Handeler, at samme Kvindes, Husets Ejerindes, Søn blev syg, og hans Sygdom var saare svar, indtil der ikke mere var Aande i ham. 18Og hun sagde til Elias: Hvad har jeg at gøre med dig, du Guds Mand? du er kommen til mig at lade min Misgerning kommes i Hu og at dræbe min Søn. 19Og han sagde til hende: Giv mig hid din Søn; og han tog ham af hendes Skød og bar ham op paa Salen, hvor han boede, og han lagde ham paa sin Seng. 20og han raabte til  Herren og sagde:  Herre, min Gud! har du virkelig bragt Ulykke over denne Enke, som jeg opholder mig hos, saa at du dræber hendes Søn? 21Saa udstrakte han sig over Barnet tre Gange og raabte til  Herren og sagde:  Herre, min Gud! Kære, lad dette Barns Sjæl komme inden i det igen! 22Og  Herren hørte Elias's Røst, og Barnets Sjæl kom inden i det igen, og det blev levende. 23Og Elias tog Barnet og førte det ned fra Salen i Huset og gav hans Moder det, og Elias sagde: Se, din Søn lever. 24Kvinden sagde til Elias: Nu ved jeg dette, at du er en Guds Mand, og at  Herrens Ord i din Mund er Sandhed.
Copyright information for Dan1871