1 Samuel 1

Og der var en Mand fra Ramathaim-Zofim fra Efraims Bjerg, og hans Navn var Elkana, en Søn af Jeroham, som var en Søn af Elihu, der var en Søn af Thobu, Efratiteren Zufs Søn. Og han havde to Hustruer, den enes Navn var Hanna og den andens Navn Peninna; og Peninna havde Børn, men Hanna havde ingen Børn. Og denne Mand drog op af sin Stad aarlig for at tilbede og at ofre til den  Herre Zebaoth i Silo; og der vare de to Elis Sønner, Hofni og Pinehas, Præster for  Herren. Og det skete paa den Dag, at Elkana ofrede, da gav han Peninna, sin Hustru, og alle hendes Sønner og hendes Døtre deres Dele. Men han gav Hanna een Del, som var dobbelt saa stor; thi han elskede Hanna, men  Herren havde lukket til for hendes Liv. Og hendes Modstanderinde opirrede hende ogsaa højligen for at opvække hendes Harme, fordi  Herren havde lukket til for hendes Liv. Og saaledes skete det fra Aar til Aar, naar som helst hun gik op til  Herrens Hus, opirrede hun hende saaledes, at hun græd og aad ikke. Da sagde Elkana, hendes Mand, til hende: Hanna, hvorfor vil du græde? og hvorfor vil du ikke æde og hvorfor har dit Hjerte saa ondt? er jeg dig ikke bedre end ti Sønner? Da stod Hanna op, efter at de havde ædt, og efter at de havde drukket i Silo; og Eli, Præsten, sad paa en Stol ved Dørstolpen af  Herrens Tempel. 10 Og hun var beskeligen bedrøvet i Sjælen, og hun bad ydmygeligen til  Herren og græd saare. 11 Og hun lovede et Løfte og sagde:  Herre Zebaoth, om du ser til din Tjenestekvindes Elendighed og kommer mig i Hu og ikke glemmer din Tjenestekvinde og giver din Tjenestekvinde mandlig Sæd: Da vil jeg give ham til  Herren for alle hans Livsdage, og der skal ingen Ragekniv komme paa hans Hoved. 12 Og det skete, der hun længe havde bedet for  Herrens Ansigt, da tog Eli Vare paa hendes Mund. 13 Thi Hanna talede i sit Hjerte, hendes Læber, rørte sig blot, men hendes Røst hørtes ikke; derfor holdt Eli hende for at være drukken. 14 Og Eli sagde til hende: Hvor længe vil du være drukken? bortskaf din vin fra dig; 15 Og Hanna svarede og sagde: Det er ikke saa, min Herre; jeg er en Kvinde, som er hart bedrøvet i Aanden, og jeg har ikke drukket Vin eller stærk Drik; men jeg har udøst mit Hjerte for  Herrens Ansigt 16 Agt ikke din Tjenestekvinde ligesom en Belials Datter; thi jeg har hidindtil talet af min Klages og min Harmes Mangfoldighed. 17 Og Eli svarede og sagde: Gak hen med Fred! og Israels Gud skal give dig din Begæring, som du begærede af ham. 18 Og hun sagde: Lad din Tjenestekvinde finde Naade for dine Øjne! Da gik Kvinden sin Vej og aad og hendes Ansigt var ikke ydermere bedrøvet. 19 Óg de stode tidlig op om Morgenen, og der de havde tilbedet for  Herrens Ansigt, da vendte de tilbage og kom til deres Hus i Rama; og Elkana kendte Hanna sin Hustru, og  Herren kom hende i Hu. 20 Og det skete, der Aaret var omme, da undfangede Hanna og fødte en Søn, og hun kaldte hans Navn Samuel; thi jeg, sagde hun, har begæret ham af  Herren. 21 Og Manden, Elkana, drog op og alt hans Hus at ofre til  Herren det aarlige Offer og sit Løfte. 22 Men Hanna drog ikke op; thi hun sagde til sin Mand: Jeg vil bie, indtil Barnet bliver afvant, da vil jeg føre ham hen, at han skal ses for  Herrens Ansigt, og han skal blive der evindelig. 23 Og Elkana, hendes Mand, sagde til hende: Gør det, som er godt for dine Øjne; bliv, indtil du har afvant ham, kun at  Herren vil stadfæste sit Ord! Saa blev Kvinden hjemme óg gav sin Søn at die, indtil hun afvante ham. 24 Og hun førte ham op med sig, der hun havde afvant ham, med tre Okser og een Efa Mel og en Flaske Vin, og hun førte ham til  Herrens Hus i Silo; og Drengen var endnu liden. 25 Og de slagtede Oksen, og de førte Drengen til Eli. 26 Og hun sagde: Hør mig, min Herre, saa vist som din Sjæl lever, min Herre, jeg er den Kvinde, som stod her hos dig for at bede ydmygelig til  Herren. 27 Jeg bad ydmygelig om denne Dreng; og  Herren har givet mig min Begæring, som jeg begærede af ham. 28 Derfor har jeg ogsaa skænket ham til  Herren alle de Dage, han skal være til, thi han er begæret af  Herren; og de tilbade der for  Herren.
Copyright information for Dan1871