1 Samuel 3

Og Drengen Samuel tjente  Herren for Elis Ansigt; og  Herrens Ord var dyrt i de samme Dage; der udbrød intet Syn. Og det skete paa den samme Dag, der Eli laa paa sit Sted, og hans Øjne begyndte at blive dunkle, at han ikke kunde se; og Samuel havde lagt sig, førend Guds Lampe sluktes i  Herrens Tempel, hvor Guds Ark var: Da kaldte  Herren ad Samuel, og han sagde: Se, her er jeg. Og han løb til Eli og sagde: Se, her er jeg, thi du kaldte ad mig; men han sagde: Jeg kaldte ikke, gak tilbage, læg dig; og han gik hen og lagde sig. Da blev  Herren ved at kalde ydermere ad Samuel, og Samuel stod op og gik til Eli og sagde: Se, her er jeg, thi du kaldte ad mig; og han sagde: Jeg kaldte ikke, min Søn, gak tilbage, læg dig! Men Samuel kendte endnu ikke  Herren, og  Herrens Ord var endnu ikke aabenbaret for ham. Da blev  Herren ved at kalde ad Samuel tredje Gang, og han stod op og gik til Eli og sagde: Se, her er jeg, thi du kaldte ad mig; da forstod Eli, at  Herren kaldte ad Drengen. Og Eli sagde til Samuel: Gak, læg dig, og det skal ske, dersom han kalder ad dig, da skal du sige: Tal,  Herre, thi din Tjener hører; og Samuel gik hen og lagde sig paa sit Sted. 10 Da kom  Herren og stillede sig frem og kaldte som de forrige Gange: Samuel! Samuel! og Samuel sagde: Tal, thi din Tjener hører. 11 Og  Herren sagde til Samuel: Se, jeg gør en Ting i Israel, at hvo den hører, for ham skulle begge hans Øren klinge. 12 Paa den samme Dag vil jeg stadfæste over Eli alt det, som jeg har talet imod hans Hus; jeg vil begynde og fuldende det. 13 Thi jeg har givet ham det til Kende, at jeg vil være Dommer over hans Hus til evig Tid for den Misgernings Skyld, at han vidste, at hans Sønner droge Forbandelse over sig, og han saa ikke mørkt til dem. 14 Derfor har jeg svoret Elis Hus, at Elis Huses Misgerning ikke skal blive forsonet med Slagtoffer eller med Madoffer til evig Tid. 15 Og Samuel laa indtil om Morgenen, og han lod Døren op for  Herrens Hus; men Samuel frygtede for at give Eli det Syn til Kende. 16 Da kaldte Eli ad Samuel og sagde: Samuel, min Søn! og han sagde: Se, her er jeg. 17 Og han sagde: Hvad er det for et Ord, som han sagde til dig? Kære, dølg intet for mig; Gud gøre nu og fremdeles saa og saa imod dig, dersom du dølger for mig et Ord af alle de Ord, som han talede til dig. 18 Da forkyndte Samuel ham alle de Ord og dulgte dem ikke for ham; og han sagde Han er  Herren, han gøre, hvad som er godt for hans Øjne. 19 Og Samue blev stor, og  Herren var med ham og lod ikke noget af alle sine Ord falde til Jorden. 20 Og al Israel fra Dan og indtil Beersaba kendte, at Samuel var betroet til at være en Profet for  Herren. 21  Herren blev ved at lade sig se i Silo; thi  Herren havde aabenbaret sig for Samuel i Silo ved  Herrens Ord.
Copyright information for Dan1871