1 Samuel 3

1Og Drengen Samuel tjente  Herren for Elis Ansigt; og  Herrens Ord var dyrt i de samme Dage; der udbrød intet Syn. 2Og det skete paa den samme Dag, der Eli laa paa sit Sted, og hans Øjne begyndte at blive dunkle, at han ikke kunde se; 3og Samuel havde lagt sig, førend Guds Lampe sluktes i  Herrens Tempel, hvor Guds Ark var: 4Da kaldte  Herren ad Samuel, og han sagde: Se, her er jeg. 5Og han løb til Eli og sagde: Se, her er jeg, thi du kaldte ad mig; men han sagde: Jeg kaldte ikke, gak tilbage, læg dig; og han gik hen og lagde sig. 6Da blev  Herren ved at kalde ydermere ad Samuel, og Samuel stod op og gik til Eli og sagde: Se, her er jeg, thi du kaldte ad mig; og han sagde: Jeg kaldte ikke, min Søn, gak tilbage, læg dig! 7Men Samuel kendte endnu ikke  Herren, og  Herrens Ord var endnu ikke aabenbaret for ham. 8Da blev  Herren ved at kalde ad Samuel tredje Gang, og han stod op og gik til Eli og sagde: Se, her er jeg, thi du kaldte ad mig; da forstod Eli, at  Herren kaldte ad Drengen. 9Og Eli sagde til Samuel: Gak, læg dig, og det skal ske, dersom han kalder ad dig, da skal du sige: Tal,  Herre, thi din Tjener hører; og Samuel gik hen og lagde sig paa sit Sted. 10Da kom  Herren og stillede sig frem og kaldte som de forrige Gange: Samuel! Samuel! og Samuel sagde: Tal, thi din Tjener hører. 11Og  Herren sagde til Samuel: Se, jeg gør en Ting i Israel, at hvo den hører, for ham skulle begge hans Øren klinge. 12Paa den samme Dag vil jeg stadfæste over Eli alt det, som jeg har talet imod hans Hus; jeg vil begynde og fuldende det. 13Thi jeg har givet ham det til Kende, at jeg vil være Dommer over hans Hus til evig Tid for den Misgernings Skyld, at han vidste, at hans Sønner droge Forbandelse over sig, og han saa ikke mørkt til dem. 14Derfor har jeg svoret Elis Hus, at Elis Huses Misgerning ikke skal blive forsonet med Slagtoffer eller med Madoffer til evig Tid. 15Og Samuel laa indtil om Morgenen, og han lod Døren op for  Herrens Hus; men Samuel frygtede for at give Eli det Syn til Kende. 16Da kaldte Eli ad Samuel og sagde: Samuel, min Søn! og han sagde: Se, her er jeg. 17Og han sagde: Hvad er det for et Ord, som han sagde til dig? Kære, dølg intet for mig; Gud gøre nu og fremdeles saa og saa imod dig, dersom du dølger for mig et Ord af alle de Ord, som han talede til dig. 18Da forkyndte Samuel ham alle de Ord og dulgte dem ikke for ham; og han sagde Han er  Herren, han gøre, hvad som er godt for hans Øjne. 19Og Samue blev stor, og  Herren var med ham og lod ikke noget af alle sine Ord falde til Jorden. 20Og al Israel fra Dan og indtil Beersaba kendte, at Samuel var betroet til at være en Profet for  Herren. 21 Herren blev ved at lade sig se i Silo; thi  Herren havde aabenbaret sig for Samuel i Silo ved  Herrens Ord.
Copyright information for Dan1871