1 Samuel 7

1Og Mændene af Kirjath-Jearim kom og hentede  Herrens Ark op og førte den til Abinadabs Hus paa Højen; og de helligede hans Søn Eleasar til at tage Vare paa  Herrens Ark. 2Og fra den Dag, at Arken blev i Kirjath-Jearim, forløb lang Tid, saa at det blev tyve Aar, og hele Israels Hus sukkede efter  Herren. 3Da talede Samuel til al Israels Hus, sigende: Dersom I omvende eder til  Herren af eders ganske Hjerte, saa borttager de fremmede Guder og Astartebillederne af eders Midte, og bereder eders Hjerte til  Herren og tjener ham alene, og han skal fri eder af Filisternes Haand. 4Da borttoge Israels Børn Baal- og Astartebillederne, og de tjente  Herren alene. 5Og Samuel sagde: Samler al Israel til Mizpa, og jeg vil ydmygeligen bede for eder til  Herren. 6Og de samledes til Mizpa, og de droge Vand op og udøste det for  Herrens Ansigt og fastede paa samme Dag og sagde der: Vi have syndet for  Herren; og Samuel dømte Israels Børn i Mizpa. 7Der Filisterne hørte, at Israels Børn havde samlet sig i Mizpa, da droge Filisternes Fyrster op mod Israel; der Israels Børn hørte det, da frygtede de for Filisternes Ansigt. 8Og Israels Børn sagde til Samuel: Hør ikke op med at raabe for os til  Herren vor Gud, at han frelser os fra Filisternes Haand. 9Saa tog Samuel et diende Lam og ofrede det til et Brændoffer helt for  Herren; og Samuel raabte til  Herren for Israel, og  Herren svarede ham. 10Og Samuel ofrede Brændofret, og Filisterne kom frem til Krigen imod Israel; men  Herren lod tordne med en svar Torden paa den samme Dag over Filisterne og forfærdede dem, og de bleve slagne for Israels Ansigt. 11Og Israels Mænd droge ud af Mizpa og forfulgte Filisterne; og de sloge dem indtil neden for Beth-Kar. 12Da tog Samuel en Sten og satte den imellem Mizpa og imellem Sen og kaldte dens Navn Eben-Ezer; og han sagde: Hidindtil har  Herren hjulpet os. 13Saa bleve Filisterne ydmygede og kom ikke ydermere i Israels Landemærke, og  Herrens Haand var imod Filisterne, saa længe Samuel levede. 14Og de Stæder, som Filisterne havde taget fra Israel, kom til Israel igen, fra Ekron og indtil Gath; tilmed udfriede Israel deres Landemærke af Filisternes Haand; men der var Fred imellem Israel og imellem Amoriterne. 15Og Samuel dømte Israel alle sine Livsdage. 16Og han gik hvert Aar og vandrede. omkring til Bethel og Gilgal og Mizpa og dømte Israel i alle disse Stæder. 17Og han kom tilbage til Rama, thi der var hans Hus, og der dømte han Israel; og han byggede der  Herren et Alter.
Copyright information for Dan1871