1 Samuel 24

1Og David drog op derfra og blev udi Befæstningerne i Engedi. 2Og det skete, der Saul kom tilbage fra Filisterne, da forkyndte de ham Og sagde: Se, David er i Engedi Ørk. 3Da tog Saul tre Tusinde Mand, udvalgte af al Israel, og gik hen for at opsøge David og hans Mænd paa Stengedernes Klipper. 4Og der han kom til Faarestierne ved Vejen, da var der en Hule, og Saul gik ind for at tildække sine Fødder; men David og hans Mænd sade i det inderste af Hulen. 5Da sagde Davids Mænd til ham: Se, dette er den Dag, om hvilken  Herren har sagt dig: Se, jeg giver dig din Fjende i din Haand, at du skal gøre med ham, som godt er for dine Øjne; og David stod op og afskar hemmelig en Flig af Kappen, som Saul havde paa. 6Og det skete derefter, da slog Davids Hjerte ham, fordi han havde afskaaret Fligen, som hørte Saul til. 7Og han sagde til sine Mænd:  Herren lade det være langt fra mig, at jeg skulde gøre denne Gerning ved min Herre,  Herrens Salvede, at lægge min Haand paa ham; thi han er  Herrens Salvede. 8Og David holdt sine Mænd i Ave med Ord og tilstedte dem ikke at staa op imod Saul. Og Saul stod op af Hulen og gik hen ad Vejen. 9Men derefter stod David op og gik ud af Hulen, og raabte efter Saul og sagde: Min Herre Konge! Da saa Saul sig tilbage, og David bøjede sit Ansigt til Jorden og kastede sig ned. 10Og David sagde til Saul: Hvorfor hører du paa de Menneskers Ord, som sige: Se, David søger efter din Ulykke? 11Se, dine Øjne have set paa denne Dag, at  Herren har givet dig i min Haand i Hulen, og man talede til mig om, at jeg skulde slaa dig ihjel, men jeg sparede dig; thi jeg sagde: Jeg vil ikke lægge Haand paa min Herre, - thi han er  Herrens Salvede. 12Og min Fader, se! se dog Fligen af din Kappe i min Haand; thi af det, at jeg afskar Fligen af din Kappe og ikke slog dig ihjel kan du kende og se, at der ikke er Ondskab eller Overtrædelse i min Haand, jeg har heller ikke syndet imod dig, og du jager efter mit Liv for at borttage det. 13 Herren skal dømme imellem mig og imellem dig, og  Herren skal hævne mig paa dig, men min Haand skal ikke være paa dig; 14ligesom man siger i et gammelt Ordsprog: Fra Ugudelige skal udgaa Ugudelighed; men min Haand skal ikke være paa dig. 15Efter hvem er Israels Konge udgangen? hvem jager du efter? efter en død Hund, efter en Loppe? 16Men  Herren skal være Dommer og dømme imellem mig og imellem dig, og han skal se og udføre min Sag og dømme mig fri for din Haand. 17Og det skete, der David havde fuldendt at tale disse Ord til Saul, da sagde Saul: Er dette din Røst, min Søn David? Og Saul opløftede sin Røst og græd. 18Og han sagde til David: Du er retfærdigere end jeg; thi du har betalt mig godt, men jeg har betalt dig ondt. 19Og du har givet til Kende i Dag, at du har gjort mig godt; thi  Herren havde overgivet mig i din Haand, og du slog mig ikke ihjel. 20Naar en Mand finder sin Fjende, skulde han da sende ham paa en god Vej? Men  Herren skal betale dig godt for denne Dag, for det, som du har gjort mig. 21Og nu se, jeg ved, at du skal blive Konge, og Israels Rige skal stadfæstes i din Haand. 22Saa sværg mig nu ved  Herren, at du ikke vil udrydde min Sæd efter mig, og at du ikke vil udslette mit Navn af min Faders Hus. Da tilsvor David Saul dette, og Saul gik til sit Hus, men David og hans Folk gik op i Befæstningen.
Copyright information for Dan1871