1 Timothy 2

Thi formaner jeg først for alle Ting, der gjøres ydmygelige Begjeringer, Bønner, Forbønner, Taksigelser for alle mennesker, for Konger og alle dem, som ere i Høihed, at vi maa leve et roligt og stille Levnet i al Gudfrygtighed og Ærbarhed; thi dette er godt og behageligt for Gud, vor Frelser, Som vil, at alle Mennesker skulle blive salige og komme til Sandheds Erkjendelse. Thi der er een Gud og een Midler imellem Gud og Menneskene, det Menneske Christus Jesus, som gav sig selv til en Gjenløsnings Betaling for Alle, et Vindesbyrd i sine beleilige Tider, for hvilket jeg er beskikket en Prædiker og Apostel, (jeg siger Sandhed i Christus, jeg lyver ikke,) en Hedningernes Lærer i Tro og Sandhed. Saa vil jeg, at Mændene skulle bede paa hvert Sted, opløftende hellige Hænder uden Vrede og Trætte. Desligeste og, at Kvinderne skulle pryde sig i sømmelig Klædning med Blufærdighed og Tugtighed, ikke med Fletninger eller Guld eller perler eller kosteligt Klædebon, 10 men, som det sømmer sig Kvinder der bekjende sig til Gudsfrygt, med gode Gjerninger. 11 Kvinden bør tage mod Lærdom i Stilhed med al Underdanighed; 12 men Kvinden tilsteder jeg ikke at lære, ikke heller at byde ovre Manden, men at være i Stilhed. 13 Thi Adam blev først skabt, siden Eva; 14 og Adam blev ikke først forført, men Kvinden blev forført og faldt i Overtrædelse. 15 Men hun skal frelses ved Barnefødsel, dersom de blive i Tro og Kjærlighed og Hellighed med Tugt.
Copyright information for Dan1871