1 Timothy 2

1Thi formaner jeg først for alle Ting, der gjøres ydmygelige Begjeringer, Bønner, Forbønner, Taksigelser for alle mennesker, 2for Konger og alle dem, som ere i Høihed, at vi maa leve et roligt og stille Levnet i al Gudfrygtighed og Ærbarhed; 3thi dette er godt og behageligt for Gud, vor Frelser, 4Som vil, at alle Mennesker skulle blive salige og komme til Sandheds Erkjendelse. 5Thi der er een Gud og een Midler imellem Gud og Menneskene, det Menneske Christus Jesus, 6som gav sig selv til en Gjenløsnings Betaling for Alle, et Vindesbyrd i sine beleilige Tider, 7for hvilket jeg er beskikket en Prædiker og Apostel, (jeg siger Sandhed i Christus, jeg lyver ikke,) en Hedningernes Lærer i Tro og Sandhed. 8Saa vil jeg, at Mændene skulle bede paa hvert Sted, opløftende hellige Hænder uden Vrede og Trætte. 9Desligeste og, at Kvinderne skulle pryde sig i sømmelig Klædning med Blufærdighed og Tugtighed, ikke med Fletninger eller Guld eller perler eller kosteligt Klædebon, 10men, som det sømmer sig Kvinder der bekjende sig til Gudsfrygt, med gode Gjerninger. 11Kvinden bør tage mod Lærdom i Stilhed med al Underdanighed; 12men Kvinden tilsteder jeg ikke at lære, ikke heller at byde ovre Manden, men at være i Stilhed. 13Thi Adam blev først skabt, siden Eva; 14og Adam blev ikke først forført, men Kvinden blev forført og faldt i Overtrædelse. 15Men hun skal frelses ved Barnefødsel, dersom de blive i Tro og Kjærlighed og Hellighed med Tugt.
Copyright information for Dan1871