2 Chronicles 14

1Og Abia laa med sine Fædre, og de begrove ham i Davids Stad, og Asa, hans Søn, blev Konge i hans Sted; i hans Dage havde Landet Ro i ti Aar. 2Og Asa gjorde det, som var godt og ret for  Herrens hans Guds Øjne. 3Og han borttog de fremmede Altre og Højene og sønderbrød Støtterne og sønderhuggede Astartebillederne. 4Og han sagde til Juda, at de skulde søge  Herren, deres Fædres Gud, og gøre Loven og Budet. 5Og han borttog Højene og Solbillederne fra alle Stæder i Juda, og Riget havde Ro under ham. 6Og han byggede faste Stæder i Juda, fordi Landet havde Ro, og der var ingen Krig imod ham i disse Aar; thi  Herren skaffede ham Rolighed. 7Og han sagde til Juda: Lader os bygge disse Stæder og føre Mur op omkring dem med Taarne, dobbelte Porte og Stænger, da Landet endnu ligger for os; thi vi have søgt  Herren vor Gud, vi have søgt ham, og han har skaffet os Rolighed trindt omkring. Saa byggedeg de, og det lykkedes for dem. 8Og Asa havde en Hær, som bar Skjold og Spyd, af Juda tre Hundrede Tusinde og af Benjamin, som bare Skjold og spændte, Bue, to Hundrede og firsindstyve Tusinde; alle disse vare vældige til Strid. 9Og Morianen Sera drog ud imod dem med en Hær, tusinde Gange tusinde, og med tre Hundrede Vogne; og han kom lige til Maresa. 10Og Asa drog ud imod ham, og de rustede sig til Slag i Zefatas Dal ved Maresa. 11Og Asa raabte til  Herren sin Gud og sagde:  Herre! hos dig, naar du vil hjælpe, gør det ingen Forskel, om en har megen, eller ingen Kraft; hjælp os,  Herre vor Gud! thi vi forlade os fast paa dig, og vi ere komne i dit Navn imod denne Hob;  Herre! du er vor Gud, intet Menneske skal formaa noget imod dig. 12Og  Herren slog Morianerne for Asas Ansigt og for Judas Ansigt, og Morianerne flyede. 13Og Asa og Folket, som var med ham, forfulgte dem indtil Gerar; og der faldt af Morianerne saa mange, at ingen af dem blev levende; thi de bleve knuste for  Herrens Ansigt og for hans Hær; og man gjorde et saare stort Bytte. 14Og de sloge alle Stæder trindt omkring Gerar, thi  Herrens Frygt var over disse; og de udplyndrede alle Stæderne, thi der var meget Bytte i dem. 15Og de sloge ogsaa Kvægteltene, og bortførte smaat Kvæg i Mangfoldighed og Kameler, og de kom tilbage til Jerusalem.
Copyright information for Dan1871