2 Chronicles 17

1Og Josafat, hans Søn, blev Konge i hans Sted og befæstede sig mod Israel. 2Og han lagde en Krigshær i alle Judas faste Stæder og: satte Befalingsmænd i Judas Land; og i Efraims Stæder, som hans Fader Asa havde indtaget. 3Og  Herren var med Josafat; thi han vandrede i sin Fader Davids første Veje og søgte ikke Baalerne; 4men han søgte sin Faders Gud og vandrede i hans Bud og ikke efter Israels Gerning. 5Og  Herren stadfæstede Riget i hans Haand, og al Juda gav Josafat Skænk; og han havde Rigdom og Ære i Mangfoldighed. 6Og der hans Hjerte blev modigt paa  Herrens Veje, da borttog han fremdeles Højene og Astartebillederne af Juda. 7Og i sin Regerings tredje Aar udsendte han sine Fyrster: Ben-Hail og Obadja og Sakarja og Nethaneel og Mikaja for at lære i Judas Stæder; 8og med dem Leviterne: Semaja og Nethania og Sebadja og Asael og Semiramoth og Jonathan og Adonia og Tobia ogTob-Adonia, Leviterne; og med dem Elisama og Joram, Præsterne. 9Og de lærte i Juda, og de havde  Herrens Lovbog med sig, og de droge omkring i alle Judas Stæder og lærte iblandt Folket. 10Og Frygt for  Herren kom over alle Landenes Riger, som laa trindt omkring Juda, saa at de ikke strede imod Josafat. 11Og af Filisterne bragte nogle Josafat Skænk og Sølvafgiften; ogsaa Araberne bragte ham smaat Kvæg, syv Tusinde og syv Hundrede Vædre og syv Tusinde og syv Hundrede Bukke. 12Saa tiltog Josafat overmaade i Magt, og han byggede Slotte og Forraadsstæder i Juda. 13Og han havde meget at gøre i Judas Stæder og Krigsmænd, vældige til Strid, i Jerusalem. 14Og dette var deres Tal efter deres; Fædres Hus: I Juda vare Øverster over tusinde; Adna den Øverste, og med ham vare tre Hundrede Tusinde, vældige til Strid. 15Og næst ham var Johanan den Øverste, og med ham vare to Hundrede og firsindstyve Tusinde. 16Og næst ham var Amasia, Sikris Søn,  Herrens frivillige, og med ham vare to Hundrede Tusinde, vældige til Strid. 17Og af Benjamin var Eljada, en vældig Mand til Strid, og med ham vare to Hundrede Tusinde, udrustede med Bue og Skjold. 18Og næst ham var Josabad, og med ham vare hundrede og firsindstyve Tusinde, bevæbnede til Strid. 19Disse tjente Kongen foruden dem, som Kongen havde lagt i de faste Stæder i al Juda.
Copyright information for Dan1871