2 Chronicles 19

1Men Josafat, Judas Konge, kom tilbage til sit Hus med Fred til Jerusalem. 2Og Jehu, Hananis Søn, Seeren, gik ud imod ham og sagde til Kong Josafat: Skal du hjælpe den ugudelige og elske dem, som hade  Herren? derfor er der Vrede over dig fra  Herrens Ansigt. 3Dog er der nogle gode Ting fundne hos dig, at du har borttaget Astartebillederne af Landet og beredet dit Hjerte til at søge Gud. 4Saa blev Josafat i Jerusalem; og han drog ud igen iblandt Folket fra Beersaba indtil Efraims Bjerg og førte dem tilbage til  Herren, deres Fædres Gud. 5Og han beskikkede Dommere i Landet, i alle Judas faste Stæder, i hver Stad. 6Og han sagde til Dommerne: Ser til, hvad I gøre, thi I holde ikke Dom for et Menneske, men for  Herren; og han er med eder i Dommens Handel. 7Derfor lader nu  Herrens Frygt være over eder; tager eder i Agt, i hvad I gøre; thi der er ingen Uret hos  Herren vor Gud, ej heller Persons Anseelse, ej heller Gavers Annammelse. 8Tilmed beskikkede Josafat ogsaa i Jerusalem nogle af Leviterne og Præsterne og af Øversterne for Fædrenehusene iblandt Israel til at dømme i  Herrens Sager og i Tvistigheder. Og de vendte tilbage til Jerusalem. 9Og han bød dem og sagde: Gører saa i  Herrens Frygt, trolig og med et retskaffent Hjerte! 10Og ved alle Tvistigheder, som komme for eder og fra eders Brødre, som bo i deres Stæder, imellem Blod og Blod, imellem Lov og Bud, Skikke og Forskrifter, skulle I paaminde dem, at de ikke blive skyldige for  Herren, og der maatte komme en Vrede over eder og over eders Brødre; gører saa, da skulle I ikke blive skyldige. 11Og se, Ypperstepræsten Amaria er over eder i alle  Herrens Sager og Sebadja, Ismaels Søn, Fyrsten i Judas Hus, i alle Kongens Sager, saa ere og Leviterne Fogeder for eders Ansigt; værer frimodige og gører dette, og  Herren skal være med den gode.
Copyright information for Dan1871