2 Chronicles 19

Men Josafat, Judas Konge, kom tilbage til sit Hus med Fred til Jerusalem. Og Jehu, Hananis Søn, Seeren, gik ud imod ham og sagde til Kong Josafat: Skal du hjælpe den ugudelige og elske dem, som hade  Herren? derfor er der Vrede over dig fra  Herrens Ansigt. Dog er der nogle gode Ting fundne hos dig, at du har borttaget Astartebillederne af Landet og beredet dit Hjerte til at søge Gud. Saa blev Josafat i Jerusalem; og han drog ud igen iblandt Folket fra Beersaba indtil Efraims Bjerg og førte dem tilbage til  Herren, deres Fædres Gud. Og han beskikkede Dommere i Landet, i alle Judas faste Stæder, i hver Stad. Og han sagde til Dommerne: Ser til, hvad I gøre, thi I holde ikke Dom for et Menneske, men for  Herren; og han er med eder i Dommens Handel. Derfor lader nu  Herrens Frygt være over eder; tager eder i Agt, i hvad I gøre; thi der er ingen Uret hos  Herren vor Gud, ej heller Persons Anseelse, ej heller Gavers Annammelse. Tilmed beskikkede Josafat ogsaa i Jerusalem nogle af Leviterne og Præsterne og af Øversterne for Fædrenehusene iblandt Israel til at dømme i  Herrens Sager og i Tvistigheder. Og de vendte tilbage til Jerusalem. Og han bød dem og sagde: Gører saa i  Herrens Frygt, trolig og med et retskaffent Hjerte! 10 Og ved alle Tvistigheder, som komme for eder og fra eders Brødre, som bo i deres Stæder, imellem Blod og Blod, imellem Lov og Bud, Skikke og Forskrifter, skulle I paaminde dem, at de ikke blive skyldige for  Herren, og der maatte komme en Vrede over eder og over eders Brødre; gører saa, da skulle I ikke blive skyldige. 11 Og se, Ypperstepræsten Amaria er over eder i alle  Herrens Sager og Sebadja, Ismaels Søn, Fyrsten i Judas Hus, i alle Kongens Sager, saa ere og Leviterne Fogeder for eders Ansigt; værer frimodige og gører dette, og  Herren skal være med den gode.
Copyright information for Dan1871