2 Chronicles 27

1Jotham var fem og tyve Aar gammel, der han blev Konge, og regerede seksten Aar i Jerusalem, og hans Moders Navn var Jerusa, Zadoks Datter. 2Og han gjorde det, som var ret for  Herrens Øjne, efter alt det, som Ussia, hans Fader, havde gjort, kun kom han ikke i  Herrens Tempel; og Folket handlede endnu fordærveligt. 3Han byggede den øverste Port paa  Herrens Hus, han byggede og meget paa Ofels Mur. 4Tilmed byggede han Stæder paa Judas Bjerg, og i Skovene byggede han Slotte og Taarne. 5Han stred og imod Ammons Børns Konge og fik Overhaand over dem, og Ammons Børn gave ham det samme Aar hundrede Gentner Sølv og ti Tusinde Kor Hvede og ti Tusinde Kor Byg; dette gav Ammons Børn ham atter baade i det andet og i det tredje Aar. 6Saa blev Jotham befæstet thi han beredte sine Veje for  Herren sin Guds Ansigt. 7Men det øvrige af Jothams Handeler og alle hans Krige og hans Veje, se, de Ting ere skrevne i Israels og Judas Kongers Bog. 8Han var fem og tyve Aar gammel, der han blev Konge, og regerede seksten Aar i Jerusalem. 9Og Jotham laa med sine Fædre, og de begrove ham i Davids Stad; og hans Søn Akas blev Konge i hans Sted.
Copyright information for Dan1871