2 Kings 15

1I det syv og tyvende Jeroboams, Israels Konges, Aar blev Asaria, Amazias, Judas Konges, Søn, Konge. 2Han var seksten Aar gammel, der han blev Konge, og regerede to og halvtredsindstyve Aar i Jerusalem, og hans Moders Navn var Jekolia fra Jerusalem. 3Og han gjorde det, som var ret for  Herrens Øjne, efter alt det, som hans Fader Amazia gjorde. 4Dog kom Højene ikke bort; Folket ofrede endnu og gjorde Røgelse paa Højene. 5Og  Herren slog Kongen, at han blev spedalsk indtil sin Dødsdag og boede udi et særskilt Hus; men Jotham, Kongens Søn, var over Huset og dømte Folket i Landet. 6Men det øvrige af Asarias Handeler og alt, hvad han. gjorde, er det skrevet i Judas Kongers Krønikers Bog? 7Og Asaria laa med sine Fædre, og de begravede ham hos hans Fædre i Davids Stad, og Jotham, hans Søn, blev Konge i hans Sted. 8Og i det otte og tredivte Asarias, Judas Konges, Aar blev Sakaria, Jeroboams Søn, Konge over Israel i Samaria seks Maaneder. 9Og han gjorde det, som var ondt for  Herrens Øjne, ligesom hans Fædre gjorde, han veg ikke fra Jeroboams, Nebats Søns, Synder, som han kom lsrael til at synde med. 10Og Sallum, Jabes's Søn, gjorde et Forbund med ham og slog ham i Folkets Paasyn og dræbte ham og blev Konge i hans Sted. 11Men det øvrige af Sakarias Handeler, se, de Ting ere skrevne i Israels Kongers Krønikers Bog. 12Dette er  Herrens Ord, som han talte til Jehu sigende: Dine Sønner i det fjerde Led skulle sidde paa Israels Trone; og det skete saa. 13Sallum, Jabes's Søn, blev Konge i det ni og tredivte Usias, Judas Konges, Aar, og regerede en Maaneds Tid i Samaria. 14Og Menahem, Gadis Søn, drog op fra Thirza og kom til Samaria og slog Sallum, Jabes's Søn, i Samaria og dræbte ham og blev Konge i hans Sted. 15Men det øvrige af Sallums Handeler og hans Forbund, som han indgik, se, de Ting ere skrevne i Israels Kongers Krønikers Bog. 16Da slog Menahem Thipsa og alle, som vare deri, og dens Landemærke, da han drog ud fra Thirzan; fordi man ikke havde villet indlade ham, derfor slog han dem; alle de frugtsommelige derudi søndersled han. 17Og i det ni og tredivte Asarias, Judas Konges, Aar blev Menahem, Gadis Søn, Konge over Israel, ti Aar i Samaria. 18Og han gjorde det som var ondt for  Herrens Øjne, han veg ikke ikke fra Jeroboams, Nebats Søns, Synder, som han kom Israel til at synde med, alle sine Dage. 19Ful, Kongen af Assyrien, kom over Landet, og Menahem gav Ful tusinde, Centner Sølv, at han skulde holde med ham og befæste Riget i hans Haand. 20Og Menahem indkrævede det Sølv af Israel, af alle de formuende, til at give Kongen af Assyrien, nemlig halvtredsindstyve Sekel Sølv for hver Mand; saa drog Kongen af Assyrien tilbage og blev ikke der i Landet. 21Men det øvrige af Menahems Handeler og alt det, han gjorde, er det ikke skrevet i Israels Kongers Krønikers Bog? 22Menahem laa med sine Fædre, og Pekaja, hans Søn, blev Konge i hans Sted. 23I det halvtredsindstyvende Asarias, Judas Konges, Aar blev Pekaja, Menahems Søn, Konge over Israel i Samaria i to Aar. 24Og han gjorde det, som var ondt for  Herrens Øjne han veg ikke fra Jeroboams, Nebats Søns, Synder, som han kom Israel til at synde med. 25Og Peka, Remalias Søn, hans Høvedsmand, gjorde et Forbund imod ham og ihjelslog i Samaria, i Kongens Hus's Palads, ham og Argob og Arje; og han havde med sig halvtredsindstyve Mænd af Gileaditernes Børn og dræbte ham og blev Konge i hans Sted. 26Men det øvrige af Pekajas Handeler og alt det, han gjorde, se, de Ting ere skrevne i Israels Kongers Krønikels Bog. 27I det to og halvtredsindstyvende Asarias, Judas Konges, Aar blev Peka, Remalias Søn, Konge over Israel i Samaria i tyve Aar. 28Og han gjorde det, som var ondt for  Herrens Øjne, han veg ikke fra Jeroboams, Nebats Søns, Synder, som han kom Israel til at synde med. 29I Pekas, Israels Konges, Dage kom Thiglath-Pileser, Kongen af Assyrien, og tog Ijon og Abel-Beth Maaka og Ianoa og Kedes og Hasor og Gilead og Galilæa, alt Nafthalis Land, og han bortførte dem til Assyrien. 30Og Hosea, Elas Søn, gjorde et Forbund imod Peka, Remalias Søn, og slog ham og dræbte ham og blev Konge i hans Sted, i det tyvende Jothams, Ussias Søns, Aar. 31Men det øvrige af Pekas Handeler og alt det, han gjorde, se, de Ting ere skrevne i Israels Kongers Krønikers Bog. 32I det andet Pekas, Remalias Søns, Israels Konges, Aar blev Jotham, en Søn af Judas Konge Ussia, Konge. 33Han var fem og tyve Aar gammel, der han blev Konge, og han regerede seksten Aar i Jerusalem, og hans Moders Navn var Jerusa, Zadoks Datter. 34Og han gjorde det, som var ret for  Herrens Øjne, efter alt det, som Ussia, hans Fader, gjorde. 35Dog blev Højene ikke borttagne, Folket ofrede endnu og gjorde Røgelse paa Højene; han byggede den øverste Port paa  Herrens Hus. 36Men det øvrige af Jothams Handeler og alt det, han gjorde, ere de Ting ikke skrevne i Judas Kongers Krønikers Bog? 37I de Dage begyndte  Herren at sende Rezin, Kongen af Syrien, og Peka, Remalias Søn, mod Juda. 38Og Jotham laa med sine Fædre og blev begraven hos sine Fædre i Davids, sin Faders, Stad, og Akas, hans Søn, blev Konge i hans Sted.
Copyright information for Dan1871