2 Samuel 6

1Derefter samlede David atter alle udvalgte i Israel, tredive Tusinde. 2Og David gjorde sig rede og gik hen, han og alt Folket, som var hos ham, fra Baale-Juda, for derfra at føre Guds Ark op, over hvilken der nævnes et Navn, den  Herre Zebaoths Navn, som sidder over Keruber. 3Og de førte Guds Ark paa en ny Vogn og toge den fra Abinadabs Hus, som var paa Højen; men Ussa og Ahio, Abinadabs Sønner, førte den nye Vogn. 4Saa toge de den fra Abinadabs Hus, som var paa Højen, og fulgte med Guds Ark; men Ahio gik foran Arken. 5Da legede David og alt Israels Hus for  Herrens Ansigt med alle Haande Strengeleg af Fyrretræ, med Harper og med Citere og med Trommer og med Bjælder og med Gymbler. 6Og der de kom til Nakons Lade, da udrakte Ussa Haanden til Guds Ark og greb fat paa den; thi Øksnene vege ud af Sporet. 7Da optændtes  Herrens Vrede imod Ussa, og Gud slog ham der for hans Forseelses Skyld, og han døde der ved Guds Ark. 8Da blev David ilde tilfreds, fordi  Herren havde gjort et Skaar paa Ussa, og man kaldte det Sted Perez-Ussa indtil denne Dag. 9Og David frygtede for  Herren samme Dag og sagde: Hvorledes skal  Herrens Ark komme til mig? 10Og David vilde ikke føre  Herrens Ark til sig i Davids Stad; men David lod den føre hen til Githiteren Obed - Edoms Hus. 11Og  Herrens Ark blev tre Maaneder i Githiteren Obed -Edoms Hus, og  Herren velsignede Obed-Edom og alt hans Hus. 12Og det blev Kong David tilkendegivet, idet der sagdes:  Herren har velsignet Obed-Edoms Hus og alt det, han har, for Guds Arks Skyld; da gik David hen og førte Guds Ark op af Obed-Edoms Hus til Davids Stad med Glæde. 13Og det skete, naar de, som bare  Herrens Ark, vare gaaede seks Trin, da ofrede man Øksne og fedt Kvæg. 14Og David dansede af alle Kræfter for  Herren Ansigt, og David var iført en linnet Livkjortel. 15Saa førte David og alt Israels Hus  Herrens Ark op med Frydeskrig og med Basuns Lyd. 16Og det skete, der  Herrens Ark kom i Davids Stad, da saa Mikal, Sauls Datter, ud igennem Vinduet og saa Kong David springe af alle Kræfter for  Herrens Ansigt, og hun foragtede ham i sit Hjerte. 17Og de førte  Herrens Ark ind og satte den paa sit Sted midt i Paulunet, som David havde opslaaet til den; og David ofrede Brændofre og Takofre for  Herrens Ansigt. 18Der David var færdig med at ofre Brændofre og Takofre, da velsignede han Folket i den  Herre Zebaoths Navn. 19Og han uddelte til alt Folket og til al Israels Mangfoldighed, baade Mand og Kvinde, til hver en Brødkage og et godt Stykke Kød og en Rosinkage; da gik alt Folket bort, hver til sit Hus. 20Der David kom tilbage for at velsigne sit Hus, da gik Mikal, Sauls Datter, ud imod David og sagde: Hvor æret var Israels Konge i Dag, som blottede sig i Dag for sine Tjeneres Tjenestepigers Øjne, ligesom en af løse Folk ubluelig blotter sig! 21Da sagde David til Mikal: Det gjorde jeg for  Herrens Ansigt, hans, som mig udvalgte mig fremfor din Fader og fremfor alt hans Hus, saa han befalede mig at være en Fyrste over  Herrens Folk, over Israel, og jeg har leget for  Herrens Ansigt. 22Og jeg vil endnu blive ringere end saa og ydmyge mig i mine egne Øjne; og deTjenestepiger, som du talede om, med dem vil jeg æres. 23Men Mikal, Sauls Datter, fik ikke noget Barn indtil sin Dødsdag.
Copyright information for Dan1871