2 Timothy 3

Men viid dette, at i de sidste Dage skulle vanskelige Tider være at forvente. Thi Menneskene skulle være egenkjærlige, pengegjerrige, overmodige, hoffærdige, Bespottere, Forældre ulydige, utaknemmelige, vanhellige, ukjærlige, uforlignelige, Bagtalere, umaadelige, umilde, uden Kjærlighed til det Gode, Forrædere, fremfusende, opblæste, som mere elske Vellyst, end de elske Gud, som have Gudsfrygtigheds Skin, men fornægte dens Kraft. Fly ogsaa disse. Thi af dem ere de, som snige sig ind i Husene og besnære Kvindfolk, som ere betyngede med Synder og drives af mangehaande lyster, som lære altid og kunne aldrig komme til Sandheds Erkjendelse. Men ligesom Jannes og Jambres imodstode Moses, ligesaa imodstaae og disse Sandheden; Mennesker, fordærvede i Sindet, forkastelige i Troen. Men de skulle ikke faae Fremgang ydermere; thi deres Galenskab skal blive aabenbar for Alle, ligesom og hines blev. 10 Men du har efterfulgt mig i Lærdom, i Vandel, i Fortsæt, Tro, Langmodig, Kjærlighed, Taalmodighed, 11 i Forfølgelser, i Lidelser, saadanne som mig ere vederfarne i Antiochia, i Iconien, i Lystra; hvilke Forfølgelser jeg har udstaaet, og Herren friede mig af dem alle. 12 Ja, ogsaa Alle, som vilde leve gudeligen i Christus Jesus, skulle forfølges, 13 Men onde Mennesker og Bedragere fare frem til det Værre; de forføre og førføres. 14 Men du, bliv i det, som du har lært, og som dig er betroet, efterdi du veed, af hvem du har lært, 15 og efterdi du fra Barndom af kjender den hellige Skrift, som kan gjøre dig viis til Salighed ved Troen paa Christus Jesus. 16 Den ganske Skrift er indblæst af Gud og nyttig til Lærdom, til Overbeviisning, til Rettelse, til Optugtelse i Retfærdighed, 17 at det Guds Menneske maa vorde fuldkomment, dygtiggjort til al god Gjerning.
Copyright information for Dan1871