2 Timothy 3

1Men viid dette, at i de sidste Dage skulle vanskelige Tider være at forvente. 2Thi Menneskene skulle være egenkjærlige, pengegjerrige, overmodige, hoffærdige, Bespottere, Forældre ulydige, utaknemmelige, vanhellige, 3ukjærlige, uforlignelige, Bagtalere, umaadelige, umilde, uden Kjærlighed til det Gode, 4Forrædere, fremfusende, opblæste, som mere elske Vellyst, end de elske Gud, 5som have Gudsfrygtigheds Skin, men fornægte dens Kraft. Fly ogsaa disse. 6Thi af dem ere de, som snige sig ind i Husene og besnære Kvindfolk, som ere betyngede med Synder og drives af mangehaande lyster, 7som lære altid og kunne aldrig komme til Sandheds Erkjendelse. 8Men ligesom Jannes og Jambres imodstode Moses, ligesaa imodstaae og disse Sandheden; Mennesker, fordærvede i Sindet, forkastelige i Troen. 9Men de skulle ikke faae Fremgang ydermere; thi deres Galenskab skal blive aabenbar for Alle, ligesom og hines blev. 10Men du har efterfulgt mig i Lærdom, i Vandel, i Fortsæt, Tro, Langmodig, Kjærlighed, Taalmodighed, 11i Forfølgelser, i Lidelser, saadanne som mig ere vederfarne i Antiochia, i Iconien, i Lystra; hvilke Forfølgelser jeg har udstaaet, og Herren friede mig af dem alle. 12Ja, ogsaa Alle, som vilde leve gudeligen i Christus Jesus, skulle forfølges, 13Men onde Mennesker og Bedragere fare frem til det Værre; de forføre og førføres. 14Men du, bliv i det, som du har lært, og som dig er betroet, efterdi du veed, af hvem du har lært, 15og efterdi du fra Barndom af kjender den hellige Skrift, som kan gjøre dig viis til Salighed ved Troen paa Christus Jesus. 16Den ganske Skrift er indblæst af Gud og nyttig til Lærdom, til Overbeviisning, til Rettelse, til Optugtelse i Retfærdighed, 17at det Guds Menneske maa vorde fuldkomment, dygtiggjort til al god Gjerning.
Copyright information for Dan1871