Amos 6

Ve de trygge i Zion og de sorgløse paa Samarias Bjerg, de navnkundige iblandt det første af Folkene og dem, til hvilke Israels Hus kommer. Gaar over til Kalne og ser, og gaar derfra til det store Hamath, og drager ned til Filisternes Gath! mon de ere lykkeligere end disse Riger eller mon deres Landemærke er større end eders Landemærke? I, som vise den onde Dag bort og bringe Volds Sæde til at komme nærmere! Folk, som sove paa Elfenbens Senge og række sig paa deres Leje, og som æde Lam af Hjorden og Kalve fra Fedestalden; som fremkunstle Toner efter Psalteren og, som David, optænke sig Strengeleg; som drikke Vin af Skaaler og salve sig med den ypperste Olie, men føle ikke Smerte over Josefs Brøst! Derfor skulle de nu bortføres, fremmest iblandt de bortførte, og Frydesangen af dem, som rækkede sig, skal ophøre. Den Herre,  Herre har svoret ved sig selv, siger  Herren, Zebaoths Gud: Jeg af skyr Jakobs Stolthed og bader hans Paladser, derfor vil jeg prisgive Staden og dens Fylde. Og det skal ske, hvis der i eet, Hus bliver ti Mænd tilovers, da skulle de dø; 10 og en Mands næste Slægtning eller den, der besørger hans Begravelse, skal tage ham for at udbære Benene af Huset; og han skal sige til den, som er i det inderste af Huset: Mon der endnu er flere hos dig? og denne skal svare: Der er ingen! saa skal han sige: Tys! thi det er ikke Tid nu at paakalde  Herrens Navn. 11 Thi se,  Herren byder, og han slaar det store Hus i Splinter og det lille Hus i Stykker. 12 Mon Heste løbe paa Klippen? mon man pløjer der med Øksne? thi I have omvendt Retten til Galde og Retfærdighedens Frugt til Malurt. 13 I som glædes ved det, som intet er, og som sige: Have vi ikke ved vor Styrke taget os Horn? 14 Thi se, jeg rejser et Folk imod eder, Israels Hus! siger  Herren, Zebaoths Gud, og de skulle trænge eder fra Hamath af og indtil Bækken paa den slette Mark.
Copyright information for Dan1871