Deuteronomy 16

1Tag Vare paa Abib Maaned, at du holder Paaske for  Herren din Gud; thi i Abib Maaned udførte  Herren din Gud dig af Ægypten om Natten. 2Og du skal slagte Paaskeoffer for  Herren din Gud, smaat Kvæg og stort Kvæg, paa det Sted, som  Herren skal udvælge, til der at lade sit Navn bo. 3Du skal ikke æde syret Brød dertil, syv Dage skal du æde usyret Brød der til, Trængselsbrød; thi med Hast drog du ud af Ægyptens Land; for at du skal ihukomme den Dag, da du uddrog af Ægyptens Land, alle dine Livsdage. 4Og der skal ingen Surdejg ses hos dig inden alt dit Landernærke, syv Dage; og der skal intet af Kødet, som du slagter om Aftenen paa den første Dag, ligge Natten over til om Morgenen. 5Du maa ikke slagte Paaskeoffer i nogen af dine Byer, som  Herren din Gud giver dig. 6Men paa det Sted, som  Herren din Gud skal udvælge til der at lade sit Navn bo, der skal du slagte Paaskeofret om Aftenen, mod Solens Nedgang, paa den bestemte Tid, som du drog ud af Ægypten. 7Og du skal koge og æde det paa det Sted, som  Herren din Gud skal udvælge; og om Morgenen skal du vende om og gaa til dine Telte. 8Seks Dage skal du æde usyrede Brød; men paa den syvende Dag er en Slutningsfest for  Herren din Gud, da skal du intet Arbejde gøre. 9Du skal tælle dig syv Uger; fra man begynder med Seglen paa det staaende Korn, skal du begynde at tælle syv Uger. 10Og du skal holde Ugernes Højtid for  Herren din Gud, efter hvad din Haand frivillig vil yde; efter hvad  Herren din Gud velsigner dig med. 11Og du skal være glad for  Herren din Guds Ansigt, du og din Søn og din Datter og din Tjener og din Tjenestepige og Leviten, som er inden dine Porte, og den fremmede og den faderløse og Enken, som er midt iblandt dig paa det Sted, som  Herren din Gud skal udvælge til der at lade sit Navn bo. 12Og du skal komme i Hu, at du har været en Træl i Ægypten; og du skal holde og gøre disse Skikke. 13Du skal holde Løvsalernes Højtid for dig syv Dage, naar du har indsamlet af din Lo og af din Perse. 14Og du skal være glad under din Højtid, du og din Søn og din Datter og din Tjener og din Tjenestepige og Leviten og den fremmede og den faderløse og Enken, som ere inden dine Porte. 15Syv Dage skal du holde Højtid for  Herren din Gud paa det Sted, som  Herren skal udvælge; fordi  Herren din Gud skal velsigne dig i al din Afgrøde og i al dine Hænders Gerning, derfor skal du kun være glad. 16Tre Gange om Aaret skal alt dit Mandkøn ses for  Herren din Guds Ansigt paa det Sted, som han skal udvælge, paa de usyrede Brøds Højtid og paa Ugernes Højtid og paa Løvsalernes Højtid; og der skal ingen ses tomhændet for  Herrens Ansigt; 17men hver med Haands Gave, efter  Herren din Guds Velsignelse, som han har givet dig. 18Du skal sætte dig Dommere og Fogeder i alle dine Porte, som  Herren din Gud giver dig, for dine Stammer; og de skulle dømme Folket med retfærdig Dom. 19Du skal ikke bøje Retten, du skal ej heller anse nogens Person, og du skal ikke tage Gave; thi Gaven forblinder de vises Øjne og forvender de retfærdiges Sager. 20Ret, Ret skal du efterjage, at du maa leve og eje det Land, som  Herren din Gud giver dig. 21Du skal ikke sætte dig Astartebilleder af noget Slags Træ ved  Herren din Guds Alter, som du skal gøre dig. 22Du skal ikke oprejse dig Støtter, hvilke  Herren din Gud hader.
Copyright information for Dan1871