Deuteronomy 26

1Og det skal ske, naar du kommer ind i det Land, som  Herren din Gud giver dig til Arv, og du ejer det og bor derudi: 2Da skal du tage af det første af al Jordens Frugt, som du bringer ind af dit Land, hvilket  Herren din Gud giver dig, og lægge det i en Kurv; og du skal gaa til det Sted, som  Herren, din Gud skal udvælge til der at lade sit Navn bo. 3Og du skal komme til Præsten, som er i de Dage, og sige til ham: Jeg forkynder i Dag for  Herren din Gud, at jeg er kommen i det Land, som  Herren tilsvor vore Fædre at give os. 4Og Præsten skal tage Kurven af din Haand, og han skal sætte den ned foran  Herren din Guds Alter. 5Da skal du vidne og sige for  Herren din Guds Ansigt: Min Fader var en omvankende Syrer, og han drog med nogle faa Mennesker ned til Ægypten og var fremmed der, og han blev der til et stort, stærkt og mangfoldigt Folk. 6Men Ægypterne handlede ilde med os og plagede os og lagde en haard Trældom paa os 7Da skrege vi til  Herren, vore Fædres Gud, og  Herren hørte vor Røst og saa vor Trængsel og vor Møje og vor Nød; 8og  Herren udførte os af Ægypten med en stærk Haand og udrakt Arm og med en stor Rædsel og med Tegn og med underlige Gerninger. 9Og han førte os til dette Sted, og han har givet os dette Land, et Land, som flyder med Mælk og Honning. 10Og nu, se, jeg har ført hid det første af Frugten i Landet, som du,  Herre, har givet mig. Og du skal lade det blive for  Herren din Guds Ansigt og tilbede for  Herren din Guds Ansigt. 11Og du skal være glad over alt det gode, som  Herren din Gud har givet dig og dit Hus, du og Leviten og den fremmede, som er midt iblandt dig. 12Naar du er færdig med at tiende al Tienden af din Afgrøde i det tredje Aar, som er Tiendens Aar, og du har givet Leviten, den fremmede, den faderløse og Enken, at de maa æde inden dine Porte og blive mætte: 13Da skal du sige for  Herren din Guds Ansigt: Jeg har borttaget det helligede af Huset, og jeg har ogsaa givet Leviten og den fremmede, den faderløse og Enken det, efter alle dine Bud, som du har budet mig; jeg har ikke overtraadt og ikke glemt noget af dine Bud. 14Jeg har intet ædet deraf i min Sorg og intet borttaget deraf under Urenhed, jeg har intet deraf givet for en afdød; jeg har været  Herren min Guds Røst lydig, jeg har gjort alt det, som du har budet mig. 15Se ned fra din Helligheds Bolig fra Himmelen, og velsign dit Folk Israel og det Land, som du har givet os, ligesom du har tilsvoret vore Fædre, et Land, som flyder med Mælk og Honning. 16 Herren din Gud byder dig paa denne Dag at gøre efter disse Skikke og Bud, og du skal holde dem og gøre efter dem af dit ganske Hjerte og af din ganske Sjæl. 17Du har i Dag tilsagt  Herren, at han skal være din Gud, og at du vil vandre i hans Veje og holde hans Skikke og hans Bud og hans Love, og at du vil høre hans Røst. 18Og  Herren har tilsagt dig i Dag, at du skal være ham et Ejendomsfolk, saasom han har talet til dig, og at du skal holde alle hans Bud, 19og at han vil sætte dig højt over alle Folk, hvilke han har skabt, til Lov og til Navnkundighed og til Pryd, og at du skal være  Herren din Gud et helligt Folk, saasom han har talet.
Copyright information for Dan1871