Deuteronomy 8

1I skulle holde alle de Bud, som jeg byder dig i Dag, saa at I gøre derefter, at I maa leve og formeres og komme ind og eje det Land, som  Herren har tilsvoret eders Fædre. 2Og du skal ihukomme al den Vej, som  Herren din Gud har ladet dig gaa disse fyrretyve Aar i Ørken for at ydmyge dig, for at forsøge dig, for at fornemme, hvad der var i dit Hjerte, om du vilde holde hans Bud eller ej. 3Og han ydmygede dig; og lod dig hungre og gav dig Man at æde, hvilket du ikke kendte, og dine Fædre ej kendte, for at lade dig vide, at Mennesket lever ikke ved Brødet alene, men Mennesket lever ved aIt det, som udgaar af  Herrens Mund. 4Dit Klædebon blev ikke gammelt paa dig, og din Fod blev ikke hoven disse fyrretyve Aar. 5Saa kan du kende i dit Hjerte, at ligesom en Mand tugter sin Søn, har  Herren din Gud tugtet dig. 6Saa hold  Herren din Guds Bud; at du vandrer i hans Veje og frygter ham. 7Thi  Herren din Gud fører dig ind i et godt Land, et Land med Vand bække, Kilder og dybe Brønde, som udvælde i Dalene og paa Bjergene 8et Land med Hvede og Byg og Vintræer og Figentræer og Granatæbletræer, et Land med Olietræer og Honning, 9et Land, hvor du ikke skal æde Brød i Armod, hvor du ikke skal fattes noget; et Land, hvis Stene ere Jern, og af hvis Bjerge du kan udhugge Kobber. 10Og du skal æde og blive mæt Og love  Herren din Gud for det gode Land, som han har givet dig. 11Vogt dig, at du ikke forglemmer  Herren din Gud, saa at du ikke holder hans Bud og hans Befalinger og hans Skikke, som jeg byder dig i Dag; 12at du ikke skal æde og blive mæt og bygge gode Huse og bo deri, 13og dit store Kvæg og dit smaa Kvæg skal formeres, og Sølv og Guld skal formeres for dig, og alt det, som du har, formeres, 14og dit Hjerte skulde ophøje sig, og du skulde glemme  Herren din Gud; som udførte dig af Ægyptens Land; af Trælles Hus; 15ham, som ledte dig igennem den store og forfærdelige Ørk, hvor der var giftige Slanger og Skorpioner og Tørhed, hvor der ikke var Vand; ham, som lod Vand udflyde til dig af en haard Stenklippe; 16ham, som gav dig Man at æde i Ørken, hvilket dine Fædre ikke kendte, for at ydmyge dig og for at forsøge dig og at gøre vel imod dig i den sidste Tid; 17og du skulde sige i dit Hjerte: Min Kraft. Og min Haands Styrke har skaffet mig denne Vælde. 18Men du skal komme  Herren din Gud i Hu, thi han er den, som giver dig Kraft til at skaffe dig Vælde, for at stadfæste sin Pagt, som han svor dine Fædre, som det ses paa denne Dag. 19Og det skal ske, om du glemmer  Herren din Gud og vandrer efter andre Guder og tjener og tilbeder dem, da vidner jeg over eder i Dag, at I skulle omkomme. 20Ligesom Hedningerne hvilke  Herren lader omkomme for eders Ansigt, saaledes skulle I omkomme, fordi I ikke vilde høre  Herren eders Guds Røst.
Copyright information for Dan1871