Deuteronomy 34

1Og Mose gik op fra Moabs slette Marker paa Nebo Bjerg, paa Pisgas Top, som er lige over for Jeriko; og  Herren lod ham se hele Landet: Gilead indtil Dan 2og hele Nafthali og Efraims og Manasse Land og hele Judas Land indtil det yderste Hav 3og Sydlandet og Sletten, Dalen ved Jeriko, Palmestaden, indtil Zoar. 4Og  Herren sagde til ham: Dette er det Land, som jeg har tilsvoret Abraham, Isak og Jakob og sagt: Din Sæd vil jeg give det; jeg har ladet dig se det med dine Øjne, men du skal ikke drage derover. 5Og Mose,  Herrens Tjener, døde der i Moabs Land, efter  Herrens Mund. 6Og han begrov ham i Dalen i Moabiternes Land, tværs over for BethPeor; og ingen ved hans Grav indtil denne Dag. 7Og Mose var hundrede og tyve Aar gammel, der han døde; hans Øje var ikke sløvet, og hans Kraft var ikke veget fra ham. 8Og Israels Børn begræd Mose paa Moabiternes slette Marker tredive Dage; og Graadens Dage endtes, Sorgen over Mose. 9Og Josva, Nuns Søn, blev fyldt med Visdomsaand, thi Mose havde lagt sine Hænder paa ham; og Israels Børn hørte ham og gjorde, som  Herren havde befalet Mose. 10Men der opstod ikke en Profet ydermere i Israel som Mose, hvem  Herren kendte Ansigt til Ansigt, 11naar man ser hen til alle de Tegn og de underlige Ting, som  Herren sendte ham til at gøre i Ægyptens Land, paa Farao og paa alle hans Tjenere og paa alt hans Land, 12og til den vældige Haand og til alle de forfærdelige og store Gerninger, som Mose gjorde for al Israels Øjne.
Copyright information for Dan1871