Ecclesiastes 10

1Døde Fluer bringe Salvekogerens Salve til at stinke og gære saaledes kan en liden Daarskab veje mere end Visdom og Ære. 2Den vises Hjerte er ved hans højre Side; men Daarens Hjerte er ved hans venstre Side. 3Ogsaa naar Daaren vandrer paa Vejen, fattes han Forstand, og han siger om enhver, at han er en Daare. 4Dersom Herskerens Vrede rejser sig imod dig, da forlad ikke din Plads; thi Sagtmodighed standser store Synder. 5Der er et Onde, som jeg saa under Solen, ret som det var en Fejl, der udgaar fra Herskerens Ansigt: 6Daarskaben er sat paa de store Højder, men de rige sidde lavt. 7Jeg saa Tjenere paa Heste og Fyrster gaa til Fods som Tjenere, paa Jorden. 8Den som graver en Grav skal falde i den; og den som nedriver et Gærde, ham skal en Slange bide. 9Hvo som bryder Stene op, skal faa Smerte af dem; hvo som kløver Træ, skal komme i Fare derved. 10Naar Jernet bliver sløvt, og man ikke skærper Æggen, da maa man siden anstrenge Kræfterne; men Visdom er nyttig til at gøre en Ting rettelig. 11Dorsom Slangen bider, gavner Besværgelse intet, og Tungens Ærermand har ingen Fordel: 12Ordene af den vises Mund ere yndige; men Daarens Læber opsluge ham selv. 13Hans Munds Ord Begyndelse er Daarskab; og det sidste af hans Mund er fordærvet Galskab. 14Og en Daare gør mange Ord; Mennesket kan ikke vide, hvad der skal ske; og hvo kan forkynde ham, hvad der skal ske efter ham. 15Daarens Arbejde gør ham træt, efterdi han ikke kender Vej til By. 16Ve dig, du Land! hvis Konge er et Barn, og hvis Fyrster æde om Morgenen. 17Lykkeligt er du, Land! hvis Konge er født af de ypperste, og hvis Fyrster æde i rette Tid til Styrke og ikke til Drukkenskab. 18Ved Ladhed synke Bjælkerne, og ved Hændernes Slaphed drypper det ned i Huset. 19Man gør Maaltid for at le, og Vinen glæder! de levende, og Penge gøre alting ud. 20Band ikke Kongen, end ikke i din Tanke, og band ikke en rig i dit inderste Sengekammer; thi en Fugl under Himmelen kan føre Røsten frem, og den bevingede bringer Ordet ud.
Copyright information for Dan1871