Exodus 24

1Og han sagde til Mose: Stig op til  Herren, du og Aron, Nad og Abihu og halvfjerdsindstyve af de ældste i Israel, og I skulle tilbede i Afstand. 2Men Mose skal gaa frem for sig alene til  Herren, og de andre de skulle ikke gaa frem, og Folket skal ikke stige op med ham. 3Og Mose kom og fortalte Folket alle  Herrens Ord og alle Bud; da svarede hele Folket med een Røst og sagde: Vi ville gøre efter alle de Ord, som  Herren har sagt. 4Og Mose skrev alle  Herrens Ord og stod tidlig op om Morgenen og rejste et Alter neden ved Bjerget og tolv Støtter efter de tolv Israels Stammer. 5Og han sendte unge Karle did af Israels Børn, og de Ofrede Brændofre, og de Slagtede Takofre for  Herren af Okser. 6Og Mose tog Halvdelen af Blodet og kom det i Bækkener, og Halvdelen af Blodet stænkede han paa Alteret. 7Og han tob Pagtens Bog og læste den for Folkets Øren, og de sagde: vi ville gøre alt det, som  Herren har sagt, og være lydige. 8Da tog Mose Blodet og stænkede paa Folket og sagde: Se, det er den Pagts Blod, som  Herren har gjort med eder over alle disse Ord. 9Og Mose og Aron, Nadab og Abihu og halvjerdsindstyve af Israels ældste stege op. 10Og de saa Israels Gud; og der var under hans Fødder som et Arbejde af Safirsten og som Himmelen selv, naar den er klar. 11Og han lagde ikke sin Haand paa de Øverste af Israels Børn; og de beskuede Gud, og de aade og drak. 12Og  Herren sagde til Mose: Stig op til mig paa Bjerget og bliv der, saa vil jeg give dig Stentavler og Loven og Budet, som jeg har skrevet, for at lære dem disse. 13Da stod Mose op og hans Tjener Josva; og Mose gik op paa Guds Bjerg. 14Og han sagde til de ældste: Bliver her, indtil vi komme tilbage til eder; og se, Aron og Hur ere hos eder, hvo som har Retssager, maa gaa til dem. 15Og Mose steg op paa Bjerget, og Skyen bedækkede Bjerget. 16Og  Herrens Herlighed boede paa Sinai Bjerg og Skyen bedækkede det i seks Dage, og han kaldte ad Mose paa den syvende Dag midt af Skyen. 17Og  Herrens Herligheds Udseende var som en fortærende Ild, Øverst paa Bjerget, for Israels Børns Øjne. 18Og Mose kom midt ind i Skyen og steg op paa Bjerget; og Mose var paa Bjerget fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter.
Copyright information for Dan1871