Exodus 17

1Og al Israels Børns Menighed drog fra den Ørk Sin, paa deres Rejser, efter  Herrens Mund, og de lejrede sig i Refidim, og Folket havde intet Vand at drikke. 2Og Folket kivedes med Mose, og de sagde: Giver os Vand, at vi kunne drikke; og Mose sagde til dem: Hvad ville I kives med mig for hvorfor ville I friste  Herren? 3Og Folket tørstede der efter Vand, og Folket knurrede imod Mose, og de sagde: Hvorfor har du ført os op af Ægypten, at lade mig og mine Børn og mit Kvæg dø af Tørst 4Da raabte Mose til  Herren og sagde: Hvad skal jeg gøre ved dette Folk om et lidet saa stene de mig. 5Og  Herren sagde til Mose: Gak frem for Folket og tag med dig af de ældste af Israel; og tag din Stav, med hvilken du slog Floden, i din Haand, og gaa. 6Se, jeg vil staa for dig der paa Klippen paa Horeb, og du skal slaa paa Klippen, saa skal der flyde Vand ud af den, at Folket maa drikke; og Mose gjorde saa for Israels ældstes Øjne. 7Saa kaldte han Stedets Navn Massa og Meriba, for Israels Børns Kiv, og fordi de havde fristet  Herren og sagt: Monne  Herren være iblandt os eller ej? 8Og Amalek kom og stred imod Israel i Refidim. 9Da sagde Mose til Josva: Udvælg os Mænd og drag ud, strid imod Amalek; jeg vil staa øverst paa Højen i Morgen, og Guds Stav skal være i min Haand. 10Og Josva gjorde, som Mose havde sagt ham om at stride imod Amalek; men Mose, Aron og Hur gik op øverst paa Højen. 11Og det skete, Mose opløftede sin Haand, da Israel Overhaand; men naar han sin Haand synke, da fik Ama Overhaand. 12Men Mose Hænder bleve trætte, derfor toge de en Sten og lagde under ham, og han satte sig derpaa; og Aron og Hur holdt hans Hænder oppe, een paa den ene Side og een paa den anden Side; og hans Hænder bleve stadigt holdt lidt oppe, indtil Solen gik ned. 13Og Josva svækkede Amalek og hans Folk med skarpe Sværd. 14Og  Herren sagde til Mose: Skriv dette til en Ihukommelse i Bogen, og indprent det i Josvas Øren; thi jeg vil visselig udslette Amaleks Ihukommelse under Himmelen. 15Og Mose byggede et Alter og kaldte dets Navn:  Herren er mit Banner. 16Og han sagde: Der er en udrakt Haand paa Herrens Trone;  Herrens Strid skal være imod Amalek fra til Slægt
Copyright information for Dan1871