Exodus 31

1Og  Herren talede til Mose og sag de: 2Se, jeg har kaldet Bezaeel, en Søn af Uri, som varen Søn af Hur, af Juda Stamme, ved Navn. 3Og jeg har opfyldt ham med Guds Aand, med Visdom og med Forstand og med Kundskab, og det i alle haande Gerning, 4til at udtænke Kunstværker, til at arbejde i Guld og i Sølv og i Kobber 5og til at udskære Stene, til at indfatte, og til at udskære Træ, til at gøre alle Haande Gerning. 6Og jeg, se, jeg har medgivet ham Oholiab, Ahisamaks Søn af Dans Stamme, og i hvers Hjerte, som er forstandig, har jeg givet Visdom; og de skulle gøre alt det, som eg har befalet dig: 7Nemlig Forsamlingens Paulun og Vidnesbyrdets Ark og Naadestolen, som er derpaa, og alt Redskab til 8Paulunet, og Bordet med dets Redskab og den rene Lysestage med alt dens Redskab og Røgelsealteret 9og Brændofferets Alter med alt dets Redskab og Kedelen med dens Foa 10og Tjenestens Klæder og Arons, Præstens, hellige Klæder og hans Sønners Klæder til at gøre Præstetjeneste udi 11og Salveolien og Røgelsen af vellugtende Urter til Helligdommen; efter alt det, som jeg har befalet dig, skulle de gøre det. 12Og  Herren talede til Mose sagde: 13Og du, tal til Israels Børn og sig: I skulle visselig holde mine Sabbater; thi det er et Tegn imellem mig og imellem eder hos eder Efterkommere, at I skulle vide, at jeg er  Herren, som helliger eder 14Derfor skulle I holde Sabbaten thi den skal være eder hellig; den er vanhelliger den, skal visselig dødes; thi hver som gør Arbejde paa den, den Sjæl skal udryddes af sit Folks Midte. 15Seks Dage ska al Gerning gøres, men paa den syvende Dag er Sabbatshvile, en Hellighed for  Herren; hver den, som gør Arbejde paa Sabbatsdagen, skal visselig dødes. 16Derfor skulle Israels Børn tage Vare paa Sabbaten, saa at de holde Sabbaten, hos deres Efterkommere til en evig Pagt. 17Den er et evigt Tegn imellem mig og imellem Israels Børn; thi i seks Dage gjorde  Herren Himmelen og Jorden, og paa den syvende Dag hvilede han og vederkvægede sig. 18Og han gav Mose, der han havde endt at tale med ham paa Sinai Bjerg, to Vidnesbyrdets Tavler, Stentavler, skrevne med Guds Finger.
Copyright information for Dan1871