Ezekiel 29

1I det tiende Aar, i den tiende Maaned, paa den tolvte Dag i Maaneden kom  Herrens Ord til mig saaledes: 2Du Menneskesøn! vend dit Ansigt imod Farao, Kongen af Ægypten, og spaa imod ham og imod al Ægypten. 3Tal og sig: Saa siger den Herre,  Herre: Se, jeg kommer imod dig, Farao, Knnge i Ægypten, du, som er den store Drage, der ligger midt i sine Strømme, og som siger: min Strøm er min, og jeg har skabt mig den. 4Men jeg vil kaste Kroge i dine Kæver og lade Fiskene i dine Strømme hænge ved dine Skæl, og jeg tiltrække dig op midt af dine Strømme tillige med alle de Fisk i dine Strømme, der hænge ved dine Skæl. 5Og jeg vil kaste dig ud i Ørken, dig og alle Fisk fra dine Strømme, paa Marken skal du falde hen, du skal ikke samles til Hobe og ej sankes op, jeg har givet dig til Dyrene i Landet og til Fuglene under Himmelen som Føde. 6Og alle Ægyptens Indbyggere skulle fornemme, at jeg er  Herren. Fordi de have været Israels Hus en Rørkæp - 7naar de gribe din Haand, knækker du og splitter dem hver Skulder; og naar de støtte sig paa dig, sønderbrydes du og bringer dem alle Lænder til at vakle derfor, 8saa siger den Herre,  Herre: Se, jeg lader et Svæld komme over dig, og jeg vil udrydde Mennesker og Kvæg af dig. 9Og Ægyptens Land skal blive til Ødelægælse og Øde; og de skulle fornemme, at jeg er  Herren. Fordi han siger: Det er min Strøm, og jeg har skabt den: 10Derfor se! vil jeg komme til dig og til dine Strømme og gøre Ægyptens Land til aldeles Øde Ørkener, fra Migdol til Syene, Øde Ørkener, fra Migdol til Syene, og indtil Morlands Landemærke. 11Der skal ikke gaa Menneskefod igennem det, og Fæs Fod skal ikke gaa der igennem; og det skal ikke bebos i fyrretyve Aar. 12Og jeg vil gøre Ægyptens Land til et Øde midt iblandt de Ødelagte Lande, og dets Stæder skulle blive øde midt iblandt de ødelagte Stæder, fyrretyve Aar; og jeg vil adsprede Ægypterne iblandt Folkene og strø dem ud i Landene 13Thi saa siger den Herre,  Herre: Naar fyrretyve Aar ere til Ende, vil jeg samle Ægypterne hjem fra Folkene; hvorhen de vare adspredte. 14Og jeg vil vende Ægyptens Fangenskab og føre dem tilhage til Pathros Land, til deres Stammeland og de skulle der være et ringe Rige. 15Det skal være ringe fremfor andre Riger og ikke ophøje sig ydermere over Folkene; og jeg vil høre dem ubetyliege, at de ikke skulle regere over Folkene. 16Og det skal ikke ydermere være Israels Hus til Fortrøstnnning, saa at det bringer mig deres Synd til Erindring, naar disse vende sig om efter dem, og de skulle fornemme, at jeg er den Herre,  Herre. 17Og det skete i det syv og tyvende Aar, i den første Maaned, paa den første Dag i Maaneden, at  Herrens Ord kom til mig saaleeles: 18Du Menneskesøn! Nebukadnezar Kongen af Babel, har paalagt sin Krigshær et svart Arbejde imod Tyrus, saa at hvert Hoved er skaldet og hver Skuldel opslidt, og Løn har han og hans Hær ikke faaet ud af Tyrus for det Arbejde, han har haft med den. 19Derfor, saa siger den Herre,  Herre: Se, jeg giver Nebukadnezar, Kongen af Babel, Ægyptens Land, og han skal tage dets Gods og bytte dets Bytte og røve dets Rov, og det skal være Løn for hans Haar. 20Som hans Løn, for hvilken han har tjent imod den, har jeg givet ham Ægyptens Land; thi for mig have de tjent, siger den Herre,  Herre. 21Paa den Dag vil jeg lade et Folk skyde op for Israels Hus, og dig vil jeg give en opladt Mund midt iblandt dem; og de skulle fornemme, at jeg er  Herren.
Copyright information for Dan1871