Ezekiel 42

1Og han førte mig ud til den ydre Forgaard ad Vejen imod Nord, og han førte mig til Cellebygningen, som laa tværs over for det afskaarne Rum, og som laa tværs over for Bygningen imod Nord, 2hen foran Længden paa de hundrede Alen, med Dør imod Nord, og hvis Bredde var halvtredsindstyve Alen, 3tværs over for de tyve Alen; som hørte til den indre Forgaard, og tværs over for det tavlede Stengulv, som var. i den ydre Forgaard, der var Omgang over for Omgang i tre Stokværk. 4Og foran Cellerne var der en Gang, ti Alen bred imod det indre en Vej af een Alen, og deres Døre vare imod Nord. 5Og de øverste Celler vare snævrere; thi Omgangene toge noget bort fra dem, saa at de vare mindre end de nederste og de midterste i Bygning; 6thi de vare tre Loft høje og havde ikke ud ad Søjler som Søjlerne i Forgaardene; Østen, derfor vare de fra Gulvet af smallere end de nederste og de midterste. 7Og en: Mur udadtil, der løb Maal lige med Cellerne den imod den ydre Forgaard, gik foran Cellerne, dens Længde var halvtredsindstyve Alen; 8thi Længden paa Cellerne, Sydside som vare i den ydre Forgaard, var halvtredsindstyve alen; og se, foran Templet vare de hundrede Alen. 9Og neden for den laa disse Celler; Indgangen var fra Øst, naar man gik til dem, fra den ydre Forgaard. 10paa Bredsiden af Forgaardens Mur, naar man gaar imod Øst, foran det afskaarne Rum og foran Bygningen var der Kamre. 11Og den var en Vej foran dem, de havde samme Udseende som Cellerne imod Nord; som de havde disses Længde, saa havde de og disses Bredde og alle disses Udgange og disses Indretninger, og som disses Døre 12saa vare og Dørene paa de Celler, som laa paa Sydsiden, en Dør, hvor Vejen begyndte, den Vej, som var over for den afmaalte Mur, imod Øst, naar man gik ind til dem. 13Og han sagde til mig: Cellerne imod Norden og Cellerne imod Sønden, der ligge foran det afskaarne Rum, disse ere Helligdommens Celler, hvor Præsterne, som staa  Herren nær, skulle æde det højhellige; der skulle de lægge det højhellige og Madofferet og Syndofferet og Skyldofferet, thi Stedet er helligt. 14Naar Præsterne gaar ind, da skulle de ikke gaa ud igen af Helligdommen i den ydre Forgaard, men der skulle de nedlægge deres Klæder; i hvilke de gøre Tjeneste, thi disse ere hellige; og de skulle iføre sig andre Klæder og saa nærme: sig til det, som hører Folket til. 15Og da han var færdig med Maalene i det indre Hus, førte han mig den Port, som vendte imod og han maalte der trindt omkring. 16Han maalte Østsiden Maalestokken til fem Hundrede med Maalestokken trindt om. 17Han maalte Nordsiden til fem hundrede Maal med Maalestokken trint omkring. 18Han maalte en til fem Hundrede Maal med Maalestokken. 19Han gik om til Vestsiden og maalte fem Hundrede Maal med Maalestokken. 20Paa de fire Sider maalte han det; der var en Mur trindt omkring, fem Hundrede Maal i Længden og fem Hundlede i Bredden, til at gøre Skel imellem det Hellige og det almindelige.
Copyright information for Dan1871