Genesis 13

1Og Abram drog op af Ægypten han og hans Hustru og alt det, han havde, og Lot med ham, mod Sønden. 2Og Abram var meget rig paa Fæ, paa Sølv og paa Guld. 3Og han drog paa sine Rejser fra Sønden og indtil Bethel, indtil det Sted, hvor hans Telt var i Begyndelsen, imellem Bethel og imellem Ai, 4til det Alters Sted, som han havde gjort der i Førstningen; og Abram paakaldte der  Herrens Navn. 5Men og Lot, som vandrede med Abram, havde Faar og Fæ og Telte. 6Og Landet kunde ikke bære dem, at de kunde bo hos hverandre; thi deres Ejendom var megen, saa de kunde ikke bo tilsammen. 7Og der var Trætte imellem Abrams Fæhyrder og imellem Lots Fæhyrder; og der boede den Gang Kananiter og Feresiter i Landet. 8Og Abram sagde til Lot: Kære, lad der ikke være Trætte imellem mig og imellem dig, og imellem mine Hyrder og imellem dine Hyrder; thi vi ere jo Brødre. 9Er ikke det ganske Land for dig Kære, skil dig fra mig; dersom du vil til den venstre Side, da vil jeg fare til den højre, og dersom du vil til den højre, da vil jeg fare til den venstre. 10Og Lot opløftede sine Øjne, og saa den ganske Slette ved Jordanen, thi den var vandrig overalt; førend  Herren fordærvede Sodoma og Gomorra, var den som  Herrens Have, som Ægyptens Land, henimod Zoar. 11Og Lot udvalgte sig hele Sletten ved Jordanen, og Lot drog Øster paa: den ene fra den anden. 12Abram boede i Kanaans Land, og Lot boede i Stæderne paa Sletten og opslog Telte indtil Sodoma. 13Og de Mænd i Sodoma vare onde; og de syndede saare mod  Herren. 14Og  Herren sagde til Abram, efter at Lot var skilt fra ham: Kære, opløft dine Øjne; og se fra det Sted, hvor du er, mod Norden og mod Sønden og mod Østen og mod Vesten. 15Thi alt det Land, som du ser, det vil jeg give dig og dit Af kom evindeligen. 16Og jeg vil gøre dit Afkom som Støv paa Jorden; dersom nogen kan tælle Støvet paa Jorden, da skal ogsaa dit Afkom tælles. 17Staa op, vandre igennem Landet, i dets Længde og i dets Bredde; thi dig vil jeg give det. 18Saa opslog Abram Telt og kom og boede i Mamre Lund, som er i Hebron, og byggede der  Herren et Alter.
Copyright information for Dan1871