Hebrews 5

1Thi hver Ypperstepræst, som tages af Mennesker, beskikkes for Mennesker til Tjenesten for Gud, at han skal frembære baade Gaver og Slagt-Offere for Synder, 2og kan have Medlidenhed med de Vankundige og Vildfarende, eftersom han og selv er omgiven med Skrøbelighed. 3Og for dennes Skyld maa han, som for Folket, saaledes og for sig selv, frembære Synd-Offer. 4Og Ingen tager sig selv denne ære, men den, som er kaldet af Gud, ligesom og Aron var. 5Saaledes har ei heller Christus tillagt sig selv den ære at blive Ypperstepræst, men den, som sagde til ham: du er min Søn, jeg fødte dig i Dag. 6Efter hvad han og siger et andet Sted: du er en Præst til evig Tid, efter Melchisedeks Viis. 7Han, som i sine Kjøds Dage frembar med stærkt Raab og Taarer Bønner og ydmygelige Begjeringer til den, der var mægtig at frelse ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Ængstelse, 8alligevel han var Søn, lærte dog Lydighed af det, han led; 9og, fuldendet, blev han alle dem, som ham lyde, Aarsag til evig Frelse, 10udnævnt af Gud til Ypperstepræst efter Melchisedeks Viis. 11Herom have vi meget at sige, og som er svart at udlægge, eftredi I ere blevne sløve til at fatte. 12Thi skjøndt I efter Tiden endog burde være Lærere, have I atter behov, at man skal lære Eder Begyndelsesgrundene i Guds Ord, og I ere blevne saadanne, som have Mælk behov og ikke haard Føde. 13Hver, som faaer Mælk, er uforfaren i den rette Lære, thi han er et Barn; 14men for de Fuldkomne er haard Føde, hvilke ved Forfarenhed have øvet Sands til at skjelne mellem Godt og Ondt.
Copyright information for Dan1871