Hosea 3

Og  Herren sagde til mig: Gak endnu hen, elsk en Kvinde, som elskes af sin Ven og dog bedriver Hor; ligesom  Herren elsker Israels Børn, og disse dog vende sig til fremmede Guder og elske Rosinkager. Og jeg købte mig hende for femten Sekel Sølv og en Homer Byg og en Lethek Byg. Og jeg sagde til hende: I mange Dage skal du sidde hen for mig, ikke skal du bedrive Hor og ikke tilhøre nogen Mand; saaledes vil ogsaa jeg holde mig over for dig. Thi i mange Dage skulle Israels Børn sidde hen uden Konge og uden Fyrste og uden Offer og uden Billedstøtte og uden præstelig Livkjortel og Husguder. Derefter skulle Israels Børn vende om og søge  Herren, deres Gud, og David, deres Konge, og med Frygt skulle de komme til  Herren og til hans gode Gaver i de sidste Dage.
Copyright information for Dan1871