Hosea 8

1Basunen for din Gane! Som en Ørn over  Herrens Hus! fordi de have overtraadt min Pagt og forbrudt sig imod min Lov. 2Til mig raabe de: Min Gud! vi, Israel, kende dig. 3Israel har forkastet det gode; Fjenden forfølge ham! 4De have indsat Konger, men ikke fra mig; de have indsat Fyrster, men jeg vidste det ikke; de have gjort sig Afguder af deres Sølv og deres Guld, for at det kan udryddes. 5Din Kalv, Samaria! er forkastet, min Vrede er optændt imod dem, hvor længe? de taale ikke Renhed. 6Thi af Israel er ogsaa den, en Mester har gjort den, og den er ikke en Gud; men til Splinter bliver Samarias Kalv. 7Thi Vind saa de, og Storm høste de; Korn paa Roden have de ej, Grøden giver ikke Mel, og om den end giver det, skulle fremmede opsluge det. 8Opslugt er Israel; nu ere de blevne iblandt Hedningerne som et Kar, hvortil ingen har Lyst. 9Thi de droge op til Assyrien som et Vildæsel, der gaar sine egne Veje; Efraim tingede om Elskov. 10Men tinge de iblandt Folkene, saa vil jeg dog nu samle dem; og de skulle begynde at mindskes under Trykket af Fyrsternes Kvnge. 11Thi Efraim byggede mange Altre til at synde ved; han har faaet Altre til at, synde ved. 12Jeg skriver ham mine mangfoldige Love; de ere blevne agtede som noget fremmed. 13Som Ofre, de bringe mig, ofre de Kød og æde;  Herren finder ikke Behag i dem; nu vil han komme deres Misgerning i Hu og hjemsøge deres Synder; de skulle komme tilbage til Ægypten. 14Og Israel forglemte sin Skaber og byggede Paladser, og Juda opførte mange faste Stæder; men jeg vil sende Ild i hans Stæder, og den skal fortære hans Paladser.
Copyright information for Dan1871